O nama

O nama

Od svog nastanka, 1. aprila 1976. kompanija Informatika a. d. iz Beograda u svom sastavu ima i Nastavni centar, koji je služio za potrebe obuke klijenata.
On je menjao nazive ali njegova suština ostala je ista – obučavanje, školovanje, edukacija…
Sadržaj obuka se menjao sa promenom IT tehnologije, ali to ne menja suštinu – da je ovo verovatno naš najstariji centar za usavršavanje znanja klijenata iz IT tehnologija, koji u kontinuitetu radi već 40 godina!

Nastavni centar je obrazovan za potrebe obuke klijenata Informatike, prvenstveno zaposlenih u SDK (Služba društvenog knjigovodstva), jer je firma radila na uvođenju računarskih sistema u SDK Jugoslavije. Nastavni centar radio je i obuke drugih velikih korisnika, jer su u to vreme bili aktuelni main-frame računari, a Informatika je snabdevala SDK i hardeverom i aplikativnim softverom kako za računske centre, tako i za njenu računarsku mrežu u celoj Jugoslaviji (osim tadašnje SR Bosne i Hercegovine).

Zaposleni Informatike su se redovno obučavali i u Engleskoj, kako za hardver tako i softversku sistemsku podršku i to u kontinuitetu, više puta, a za to su dobijali odgovarajuće potvrde (sadašnje sertifikate).

 

Negde od jeseni 1996. značajno je proširena ponuda obuka jer tadašnji Školski centar postaje Microsoft ATEC (Authorized Technical Education Center, kasnije preimenovan u Certified TEC), jedan od dva u tadašnjoj državi, Saveznoj republici Jugoslaviji. U narednim godinama dolazi do broja od dvanaest MS licenciranih predavača, MCT (Microsoft certified trainer), a broj mesta u učionicama opremljenih po Microsoft-ovim standardima za polaznike kurseva je 32.

Zatim je 1997. odobrena licenca, odnosno autorizacija Prometric-a i otvoren Centar za testiranje znanja u cilju sticanja profesionalnih zvanja. Prometric je jedan od vodećih svetskih provajdera za usluge sertifikacije, koji svoje usluge pruža pojedincima, edukativnim centrima i korporacijama.

Višekratno su organizovani višemesečni aranžmani sa Microsoft-om, koji su se sastojali od najma resursa i prostorija i opreme. U toku tih aranžmana vršena je obuka budućih saradnika online regionalinih i lokalnih centara za podršku korisnika Microsoft-ovih proizvoda od strane inostranih Microsoft predavača. Nastavni Centar je sertifikovani partner korporacije Microsoft za edukaciju, odnosno Microsoft (Silver) Learning Partner, što znači da organizuje obuku po najvišim standardima, propisanim od Microsoft-a, koji važe za ceo svet.

Od 2015. Nastavni centar postaje i Pearson VUE Authorized Test Center.

NCI ima veliki krug saradnika, a pored sopstvenih stručnih kadrova, angažovani su i drugi vrhunski predavači, profesori s fakluteta, programeri, andragozi itd.

Tokom četrdeset godina, kroz Nastavni centar Informatike prošlo je mnogo ljudi koji su  znanja i kompetencije koje su stekli ovde uspešno primenili i u praksi. Ljudi nam i dalje ukazuju poverenje, što se odnosi i na pravna lica (firme, državni organi, međunarodne kompanije), i na pojedince.

Kako još odavno rekoše neki pametni i mudri ljudi – znanje je moć (Frensis Bejkon).

U ovoj formi i sa ovim nazivom, Nastavni centar Informatika a. d. deluje od 2010. godine.

ćuć

Predavači

Olivera Todorović

MCSA, MCSE, MCT
Olivera Todorović po zanimanju diplomirani inženjer mašinstva, grupe za Proizvodno mašinstvo. Tokom školovanja stekla osnovna znanja vezana za umrežavanje,  računarske tehnologije, automatizaciju, baze podataka i industrijsku robotiku. Započela karijeru kao sistem administrator domenskog okruženja sa preko 100 korisnika i računara. Zatim u servisima renomiranih proizvođača računarske opreme kao što su HP i Dell, na poslovima servisa i održavanja servera. Potom i u tehničkoj podršci, Help Desku i serverskoj administraciji. Polagala stručne sertifikate i stekla zvanja iz oblasti administracije servera: „Microsoft Certified Solution Associate: Windows Server 2012 (MCSA)“ i „Microsoft Certified Solutions Expert: Server Infrastructure (MCSE)“ , kao i licenciranja „Microsoft Certified Technology Specialist: Volume Licensing Specialist, Small and Medium Organizations“.

Trenutno radi na poslovima razvoja aplikacija nad bazama podataka.

Kao predavač u oblasti serverske administracije na Windows server tehnologiji, sa sertifikatom „Microsoft certified Trainer“ radi preko 3 godine. Tokom ovog perioda obučavala je administratore u firmama kao što su: SDPR Export – Import, Er Srbija, Službeni Glasnik, JP PTT srbija, Infostan, Ministarstvo finansija – Uprava za trezor,  Elektromreže Srbije (EMS) i Narodne skupštine Srbije.

Bojan Dulejan

MCP
Bojan Dulejan se profesionalno bavi programiranjem preko 15 godina, a od 2007. vlasnik je privatne agencije koja nudi razvoj rešenja za mala i srednja preduzeća u oblasti baza podataka, poslovnog izveštavanja i web aplikacija. Nekoliko puta predavač na konferenciji Microsoft Sinergija, povremeni stručni saradnik časopisa PC. Lista klijenata: www.profis.rs/clients, lista projekata: www.profis.rs/projects. MCP.
Java Napredni Kurs

Siniša Vlajić

Prof. Dr na FON-u
Siniša Vlajić je rođen 08.05.1968 godine u Beogradu. Osnovnu i srednju školu završio je u Beogradu. Fakultet organizacionih nauka (FON ), Univerzitet u Beogradu, je upisao 1986 godine. Na FON-u je diplomirao, magistrirao i doktorirao. Trenutno je u zvanju vanrednog profesora i član je Laboratorije i Katedre za softversko inženjerstvo na FON-u. Oblast njegovog stručnog interesovanja su Projektovanje softvera, Softverski paterni, Softverski proces i Java programski jezik. Do sada je držao brojne kurseve iz C++ i Java programskog jezika Pored kurseva učestvovao je i u oko 30 projekata od kojih su većina bili u oblasti razvoja informacionih i softverskih sistema. U periodu od 2008. do 2009. godine bio je šef Katedre za softversko inženjerstvo na FON-u. U periodu od 2009. do 2015. godine bio je Prodekan za naučno-istraživački rad na FON-u.

Aleksandar Mirković

CISSP, CEH, Comptia Security+
Aleksandar Mirković je predavač sa zavidnim radnim iskustvom u oblasti informacionih tehnologija sa naglaskom na informacione tehnologije. Završio je doktorske studije u oblasti informacione bezbednosti. Vlasnik je sertifikata CISSP, CEH, Comptia Security+, ali i velikog broja sertifikata u domenu IT infrastrukture.

Informacionom bezbednošću se aktivno bavi poslednjih godina na pozicijama rukovodioca informacione sigurnosti u najvećim trgovinskim lancima u Srbiji. Danas radi kao rukovodilac informacione sigurnosti u Opportuity banci. Suvlasnik je kompanije Secit Security Consulting koja se bavi Penetration Testing-om, digitalnom forenzikom i edukacijom u oblasti informacione bezbednosti. Jedan je od osnivača udruženja E-Sigurnost, koje okuplja najistaknutije pojedince i kompanije u domenu informacione bezbednosti.

Biljana Obradović

ISO/lEC 27001 lead audit, Lean practicioner, Cambridge IDPM
Biljana Obradović ima preko 15 godina iskustva rada na ICT projektima na rukovodećim i konsultantskim pozicijama. Poseduje ISO/lEC 27001 lead audit sertifikat, ITIL foundation sertifikat, kao i međunarodnu Cambridge diplomu za upravljanje projektima (IDPM). Kroz rad na pozicijama Programskog i Projektnog menadžera na softverskim projektima je primenjivala metodologije poput PMC, PMBOK, Logical Framework, Agile PM, kao i Scrum-a.

Kao trener Biljana ima preko 10 godina iskustva u realizaciji treninga u oblastima projektnog i programskog menadžmenta, prodaje, upravljanja kvalitetom. upravljanje odnosima sa klijentima, rukovođenja, upravljanja promenama, upravljanja stresom, itd.

Autorka je akreditovane obuke za MSPP, kao i sertifikovani konsultant za poslovne veštine pri Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj.

Takođe je, trener Instituta za standardizaciju Srbije za sledeće standarde: 27001 (Upravljanje bezbednošću informacija), Upravljanje rizicima na osnovu 27005, upravljanje projektima prema 21500, kao i 22301 (upravljanje kontinuitetom poslovanja).

Biljanini klijenti kojima je do sad držala treninge dolaze iz oblasti finansija, ICT sektora, javnog sektora i MSPP.

Nenad Kapunac

Nenad Kapunac

Nenad Kapunac je sertifikovani IT trener i konsultant. Organizovao je i održao veliki broj korporativnih i specijalističkih obuka u domaćim i stranim preduzećima, u zemlji i inostranstvu, među kojima su IBM, Atos Consulting – za ministarstva u Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji, Mobtel, Watania – Kuwait, TeleStet – Greece i dr. Dugogodišnji je predavač i instruktor.
Vladimir Ivaz

Vladimir Ivaz

Vladimir Ivaz diplomirani umetnik novih likovnih medija i profesor likovne kulture. Osnovne studije završio je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, smer Novi likovni mediji, a poslediplomske na Hochschule für Gestaltung u Karlsrueu (Nemačka), smer Umetnost medija.

Izradom veb-sajtova se bavi više od 3 godine i ima iza sebe više desetina uspešnih projekata. U firmi Informatika a.d. radi već dve godine kao koordinator veb tima. Svoje predavačko umeće koristi da prenese znanje  polaznicima kursa WordPress-a, čiji je i kreator.

Slobodan Jocić

SAM, Sales, Digital media consultant, MCP
Slobodan Jocić ima široko iskustvo stečeno tokom više od 15 godina rada u raznim ICT oblastima, SAM, prodaja i licenciranje, IT management, customer care, poslovanje na Internetu.

Poseduje MCP za Windows Server and Client, Licensing Solution, SAM. Uspešno je završio specijalističke kurseve na temu strategije pregovaranja, NLP starter, Facebook for business.

Profesionalnu karijeru započeo kao administrator sistema. Licenciranjem Microsoft proizvoda se bavi od samih početaka na lokalnom tržištu a tokom karijere je i radio u lokalnoj Microsoft kancelariji kao Licensing Specialist. Dodatno iskustvo, između ostalog, stekao kao Manager Microsoft centra za korisnike i IT manager za kapacitete u NIS a.d.

Sada radi kao konsultant i predavač u oblasti SAM i rešenja sa stanovišta tehnologije i licenciranja. U ovim oblastima radi na daljem profesionalnom razvoju.

Brankica Risić

Sertifikovana je trenerica asertivne komunikacije
Brankica Ristić je završila psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a status RE i KBT psihoterapeutkinje stekla u REBT pridruženom trening centru Instituta Albert Elis.

Sertifikovana je trenerica asertivne komunikacije sa dvadesetogodišnjem iskustvom u dizajniranju i izvođenju različitih obuka i treninga za trenere u nevladinom, javnom i profitnom sektoru, kao i u koordiniranju i realizaciji kvantitativnih i kvalitativnih istraživanja.

Autorka akreditovanih obuka za zaposlene u obrazovnom sistemu.

Prof. dr Milan Popović

dr Milan Popović ima višedecenijsko iskustvo u obrazovanju programera na Elektrotehničkom, Matematičkom, Ekonomskom i drugim fakultetima i visokoškolskim ustanovama u Crnoj Gori i Srbiji. Predavao je programiranje u FORTRANU, COBOL-u, PASCAL.u, BASIC-u, C, C++, C#, i Python-u.

Trenutno se bavi programiranjem web aplikacija korišćenjem LAMP platforme ( PHP-a, JavaScript-a, HTML-a, MySQL-a ).

Marijana Mrkalj

Marijana Mrkalj se više od 7 godina bavi digitalnim marketingom, pre svega content marketingom i marketingom na društvenim mrežama, sa fokusom na IT industriju. Karijeru je gradila u dinamičnom okruženju američkih i evropskih IT startapa, a kao konsultant godinama unazad kreira content marketing strategijie i strategije nastupa na društvenim mrežama za brojne kompanije i pojedince različitih profila širom sveta.

dr Ljiljana Dimitrijević

 Lead Auditor Exemplar Global
dr Ljiljana Dimitrijević ima 20 godina iskustva rada u oblasti obrazovanja odraslih. Radi na proceni obrazovnih potreba, razvoju programa i planova, organizaciji i realizaciji obrazovnih aktivnosti i evaluaciji obrazovnih aktivnosti.

Kada je reč o poslovima koji se odnose na sisteme upravljanja i tu je iskustvo od 15 godina u uvođenju, implementaciji, kao i proverama sistema upravljanja u odnosu na ISO 9001, 14000, 18000. Sertifikovani je Lead Auditor Exemplar Global (RABQSA) br.: 8466, Radila je na razvoju seme profesionalnih trenera za Exemplar Global (RABQSA).

Ljiljana Dimitrijević je član Društva Andragoga Srbije.

Marija Dišić

Master marketing I PR, master engleski jezik
Marija Dišić je završila master studije na Filološkom fakultetu na katedri za engleski jezik i književnost i na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu na smeru za marketing menadžment i odnose s javnošću.

Karijeru u oblasti komunikacija je započela u kompaniji Japan Tobacco International u odeljenju za korporativne poslove i komunikaciju, gde se usavršavala u oblasti korporativne komunikacije i brendiranja, interne komunikacije i odnosa sa medijima. Kao menadžer za marketing i komunikacije u ICT Netu, klasteru koji okuplja uspešne srpske kompanije, preduzetnike i naučne i obrazovne institucije u oblasti informacionih tehnologija, radila je na brojnim domaćim i međunarodnim projektima promocije i unapređenja srpskog IT sektora, podsticanja i razvoja inovacija i preduzetništva, kao i na projektima unapređenja obrazovanja u IT-ju.

Edukacijom se bavi preko deset godina i sarađivala je sa brojnim domaćim i međunarodnim kompanijama, kao i sa državnim institucijama i lokalnim samoupravama. Takođe je kao dugogodišnji prevodilac za engleski jezik, učestvovala u brojnim prevodilačkim projektima, među kojima su prevođenje studija Fondacije Tempus i prevod Enciklopedije Britanika za srpsko tržište.

Kao web developer, realizovala je više uspešnih projekata, uključujući portale za lokalnu samoupravu, e-commerce sajtove i sajtove za mala i srednja preduzeća i preduzetnike.

Prostor

Naš Tim

Profesionalizam, znanje i iskustvo svakog člana našeg tima omogućili su da Nastavni Centar Informatika a.d. postane pouzdan I konkuretan partner na tržištu.

Pokreće nas kreativna snaga našeg tima koja nastaje kao rezultat pouzdanih veza, međusobnog poverenja i integriteta naših zaposlenih. Verujemo da je dobar tim fundament našeg preduzeća i da zajedno možemo brže i bolje do novih ciljeva.

Pored našeg tima tu su i sistemski inženjeri i serviseri koji brinu o radu našeg hardvera, pravni i finansijski sektor Informatike a.d. kao i kolege iz komercijalnog i drugih sektora. Ove godine u planu je angažovanje predavača iz raznih IT oblasti kao i širenje kruga spoljnih saradnika i stručnjaka. U vezi sa tim svi zainteresovani mogu nam poslati svoj CV na info@informatika.edu.rs ili jednostavno doći u naše prostorije na razgovor o potencijalnoj saradnji i angažovanju.