Tokom više od 40 godina kompanija Informatika a. d. iz Beograda bila je pouzdan partner mnogih lokalnih samouprava u Srbiji. Promene koje prate tu saradnju postaju sve brže i zahtevnije. Reforme javne uprave, ubrzani razvoj informacionih tehnologija, Evropske integracije, stalne izmene zakona i prilagođavanje podzakonskih akata, propisa i prakse, procesi su koji postavljaju visoke standarde kada je reč o obučenosti i pripremljenosti funkcionera i službenika lokalnih samouprava u gradovima i opštinama.

Uprava sve više fukcioniše kao servis u službi građana i privrede, a pred zaposlene se postavljaju sve viši zahtevi i od njih se očekuje znanje, efikasnost, kompetentnost i produktivnost. Mere štednje i smanjenje javnog sektora utiču na postepeno umanjivanje lokalnih budžeta dok se, sa druge strane, nadležnosti lokalne samouprave povećavaju, a samim tim i očekivanja građana. Iako je u lokalnim upravama gradova i opština zaposleno više desetina hiljada službenika i funkcionera od kojih se očekuje da imaju specifična znanja i veštine i da ih stalno usavršavaju, u Srbiji ne postoji škola niti fakultet koji namenski školuju kadrove za rad u lokalnim samoupravama.

Imajući sve ovo u vidu, u okviru Nastavnog centra Informatika a. d. pripremljen je poseban set kurseva prevashodno namenjenih funkcionerima i zaposlenima u lokalnim samoupravama kao i rukovodiocima i zaposlenima u gradskim i opštinskim javnim preduzećima i ustanovama.

Osim kurseva po kojima je naša kuća već poznata, iz oblasti Informacionih tehnologija, marketinga, menadžmenta, upravljanja ljudskim resursima, upravljanja kvalitetom, i sl. pripremili smo i kurseve iz oblasti rada i funkcionisanja lokalne samouprave koji mogu doprineti poboljšanju znanja i obučenosti u oblasti upravljanja opštinama i gradovima, budžetiranja, javnih nabavki, pisanju projekata za EU fondove, privlačenju investitora, itd. Naše kurseve vode stručni i iskusni predavači koji umeju da svoje veliko znanje i iskustvo iz oblasti za koje su stručni prenesu na polaznike.

Nastavni centar Informatika a. d. na ovaj način postaje mesto u kome se mogu sprovoditi obuke i pripreme odgovornih lica i zaposlenih u lokalnim samoupravama prilagođene konkretnim zahtevima, projektima i ciklusima koji odgovaraju aktuelnim potrebama naših gradova i opština.

IMG_0009_mini