Opšti podaci o kursu:

Kurs je tako koncipiran da daje uvod u ITIL V4 i omogućava polaznicima da razumeju nov način pogleda na IT usluge kroz tzv. Service Value System (SVS). Dodatno, polaznicima koji već poseduju ITIL v3 sertifikat daje uvide u izmene u novoj verziji, kao i daje osnove za pripremu ispita za dobijanje Foundation sertifikata u IT Service Management.

Koja je ključna razlika izmedju ITIL v3 i ITIL 4? ITIL v3 opisuje Service Management oko 26 procesa i funkcija, koji su deo procesa kontinuiteta u 5 životnih ciklusa: Service Strategy, Service Design, Service Transition, Service Operation i Continual Service Improvement.

Nova verzija ITIL V4 Foundation se bavi tzv. uslužnim vrednosnim sistemom (eng. Service Value System – SVS), koji daje holistički pristup poslovnim vrednostima. Ovaj jednodnevni kurs je napravljen da predstavi ITIL V4 kao end-to-end operacioni model za kreiranje, isporuku i kontinuirano unapređenje proizvoda i usluga. Dodatno, ITIL v4 integriše I koncepte iz modela poput Lean IT, Agile i DevOps.


Teme:

 • Kratak pregled ITIL v3 životnog ciklusa (eng. Lifecycle model) i kako postojećih 26 procesa i funcija se mapiraju na novi ITIL 4 model
 • 7 vodećih principa ITIL 4
 • ITIL V4 novi Service Value Chain
 • 4 dimenzije Service Management
 • Komponente ITIL Service Value Steams
 • 34 ITIL primera prakse
 • Ključni koncepti iz Lean IT, Agile, DevOps, i Organizational Change Management, kao i zašto su bitni pri isporuci poslovne vrednosti

Kome je kurs namenjen?

 • IT menadžerima,
 • Projektnim menadžerima,
 • Help desk menadžerima,
 • IT konsultantima,
 • Članovima IT timova.
 • Kao I svima koji žele da unaprede svoje znanje, a poseduju već ITIL v3 sertifikat.

Trajanje i tempo kursa:

2 dana (2×8 sati)


Literatura za polaznike:

Obezbeđena skripta predavača- štampana verzija.


Seritifikati:

Nastavni Centar Informatika svim polaznicima izdaje sertifikat o odslušanoj obuci, koji potvrđuje da polaznici vladaju materijom i da u praksi mogu da primene stečena znanja.


Biografija predavača:

Biljana Obradović ima preko 18+ godina iskustva rada na ICT projektima na rukovodećim i konsultantskim pozicijama.

Kao trener Biljana ima preko 10 godina iskustva u realizaciji treninga u oblastima projektnog i programskog menadžmenta, prodaje, upravljanja kvalitetom. upravljanje odnosima sa klijentima, rukovođenja, upravljanja promenama, upravljanje poboljšanjem poslovanja, itd.

Autorka je akreditovane obuke za MSP, a i trener Instituta za standardizaciju Srbije za sledeće standarde: ISO 27001 (Upravljanje bezbednošću informacija), kao i ISO 22301 (upravljanje kontinuitetom poslovanja).

Ima sertifikate iz Projektnog menadžmenta (IDPM, Prince 2 Practitioner, Scrum Master, DevOps PM), ISO 27001 Lead Auditor, ITIL V4, kao i Lean Practitioner u čijoj osnovi je primena Kaizena.