Opšti podaci o kursu:

Information Technology Infrastructure Library (ITIL) je prilagođen  framework primera dobre prakse upravljanja  IT uslugama i infrastrukturom. ITIL je razvijen davne 1980s od strane Central Computer and Telecommunications Agency, koja je kasnije postala Office of Government Commerce (OGC), vladina organizacija u UK (United Kingdom).

ITIL je postao svetski de facto standard za upravljanje IT servisima i uslugama, koji omogućava bolje usaglašavanje ITja sa poslovanjem Vaše kompanije, kao i rešavanje specifičnih operacija.

ITIL 4 je najnovija verzija, objavljena u februaru 2019, koja daje detaljno upustvo za upravljanje informacionim tehnologijama u moderno orjentisanoj uslužnoj ekonomiji.

IT service management omogućava organizacijama da se efikasno I profesionalno usklade I upravljaju ljudima, procesima I tehnologijama u poslovnom okruženju. Primenom  ITIL service management prakse Vaša organizacija mođe da redukuje troškove, poboljša tzv. Return on Investment (ROI), unapredi produktivnost, I odrđava konstantan standard I kvalitet isporučenih usluga.

Kurs je tako koncipiran da daje uvod u ITIL V4 I omogućava polaznicima da razumeju nov način pogleda na IT usluge kroz tzv. Service Value System (SVS).

ITIL 4 framework je kreairan tako da uspostavi ITSM (IT Service Management) praksu i proširi koncept iskustva klijenta, uz tzv. value streams, kao i doprinese digitalnoj transformaciji Vaše kompanije upotrebom novih pristupa načina rada poput Lean, Agile, i DevOps.


Teme:

 • Ključni koncepti Service Management
 • Ključni koncepti kreiranja vrednosti
 • Cost
 • Value
 • Organization
 • Outcome
 • Output
 • Risk
 • Utility and Warranty
 • Ključni koncepti Service Relationship
 • 7 vodećih principa
 • Focus on Value
 • Start Where You Are
 • Progress Iteratively with Feedback
 • Collaborate and Promote Visibility
 • Think and Work Holistically
 • Keep it Simple and Practical
 • Optimize and Automate
 • 4 dimenzije Service Management
 • Komponente ITIL Service Value Steams
 • Itil praksa
 • General Management Practice
 • Service Management Practice
 • Technical Management Practice
 • Kako se ključna ITIL praksa uklapa u ITIL Service Value chain
 • Incident Management
 • Change Control
 • Problem Management
 • Service request management
 • Service desk
 • Service Level Management
 • Continuous Improvement

Kome je kurs namenjen?

IT project managers, IT managers, IT članovima timova, network operators, business process analysts, IT architects, konsultantima, help desk managers, hel desk članovima tima, application developers, kao i ostalim IT-orjentisanim pozicijama, ali i svima koje interesuje kontorlisanje IT troškova, poboljšanje kvaliteta IT usluga, kao i balansiranje IT resursa.


Trajanje i tempo kursa:

3 dana (3×8 sati)


Literatura za polaznike:

Obezbeđena skripta predavača- štampana verzija.


Seritifikati:

Nastavni Centar Informatika svim polaznicima izdaje sertifikat o odslušanoj obuci, koji potvrđuje da polaznici vladaju materijom i da u praksi mogu da primene stečena znanja.

 


Biografija predavača:

Biljana Obradović ima preko 18+ godina iskustva rada na ICT projektima na rukovodećim i konsultantskim pozicijama.

Kao trener Biljana ima preko 10 godina iskustva u realizaciji treninga u oblastima projektnog i programskog menadžmenta, prodaje, upravljanja kvalitetom. upravljanje odnosima sa klijentima, rukovođenja, upravljanja promenama, upravljanje poboljšanjem poslovanja, itd.

Autorka je akreditovane obuke za MSP, a i trener Instituta za standardizaciju Srbije za sledeće standarde: ISO 27001 (Upravljanje bezbednošću informacija), kao i ISO 22301 (upravljanje kontinuitetom poslovanja).

Ima sertifikate iz Projektnog menadžmenta (IDPM, Prince 2 Practitioner, Scrum Master, DevOps PM), ISO 27001 Lead Auditor, ITIL V4, kao i Lean Practitioner u čijoj osnovi je primena Kaizena.