Opšti podaci o kursu:

COBIT 5 je ISACA (Information Systems Audit and Control Association) svetski prihvaćen okvir
(eng. Framework), koji objašnjava “end-to-end” pogled na poslovanje i upravljanje IT sektorom, sa osvrtom na centralnu ulogu informacija i tehnologija u kreiranju novih vrednosti za kompaniju bilo koje veličine i industrije. Principi, praktični primeri, analitički alati i modeli, koji su definisani COBIT 5, predstavljaju vodeća upustva za mala i srednja preduzeća, IT sektor i državne institucije širom sveta. COBIT 5 daje konkretna upustva menadžerima kako prepoznati potrebe stejholdera u kompaniji i kako ih ispuniti primenom IKT.


Šta ćete naučiti?

Teme:

 • Struktura COBIT 5 framework-a
 • Koje su koristi od primene COBIT 5
 • Pet principa COBIT 5
  • Kako upravljati očekivanjima stakeholder-a unutar Vaše kompanije
  • “End-to-end” pristup kompaniji
  • Primena jedinstvenog integrisanog framework-a
  • Kako postići holistički pristup
  • Upravljanje naspram rukovodjenja
 • Osnove za COBIT 5 implementaciju
  • Organizaciona struktura
  • Kultura, etika i ponašanje
  • Procesi
  • Informacije
  • Servisi, infrastruktura i aplikacije
  • Zaposleni, veštine i kompetencije
 • Primena kontinuiteta stalnog poboljšanja poslovanja
 • COBIT 5 integracija sa Capability Maturity Model-om
 • Model snimanja stanja – Assessment Model (PAM)

Način rada:

 • Obuka je bazirana na aktivnom i iskustvenom učestvovanju polaznika u različitim oblicima interaktivnog rada.

 


Kome je kurs namenjen?

 • IT menadžerima
 • IT revizorima
 • Rukovodiocima sektora
 • Programskim/Projektnim menadžerima
 • Menadžerima proizvoda
 • Konsultantima

Trajanje i tempo kursa:

3 dana(3×8 sati)


Literatura za polaznike:

Obezbeđena skripta predavača- štampana verzija.


Ispiti i seritifikati:

Nastavni Centar Informatika svim polaznicima izdaje sertifikat o odslušanoj obuci, koji potvrđuje da polaznici vladaju materijom i da u praksi mogu da primene stečena znanja.


Biografija predavača:

Biljana Obradović ima preko 15 godina iskustva rada na ICT projektima na rukovodećim i konsultantskim pozicijama.

Kao trener Biljana ima preko 10 godina iskustva u realizaciji treninga u oblastima projektnog i programskog menadžmenta, prodaje, upravljanja kvalitetom. upravljanje odnosima sa klijentima, rukovođenja, upravljanja promenama, upravljanje poboljšanjem poslovanja, itd.

Autorka je akreditovane obuke za MSPP, kao i sertifikovani konsultant za poslovne veštine pri Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj. Takođe je trener Instituta za standardizaciju Srbije za sledeće standarde: ISO 27001 (Upravljanje bezbednošću informacija), kao i ISO 22301 (upravljanje kontinuitetom poslovanja).

Ima sertifikate iz Projektnog menadžmenta, ISO 27001 Lead Auditor, ITILa, kao i Lean Practitioner u čijoj osnovi je primena Kaizena.