Integrisani sistemi upravljanja

Opšti podaci o kursu:

Svaka aktivnost ili set aktivnosti koja koristi resurse da bi transformisala ulaze u izlaze može se smatrati procesom. Funkcionisanje organizacije zavisi od velikog broja međuzavisnih procesa. Sistematska identifikacija, interakcija i upravljanje procesima unutar organizacije je ono na šta se odnosi “procesni model”. Izlaz iz jednog procesa može biti ulaz u drugi proces. Na ovaj način procesi se mogu kombinovati u lanac procesa. Mogućnost da se ostvari međuzavisnost procesa utiče na mogućnost zadovoljenja zahteva kupaca i ostalih interesnih strana. Integrisani sistemi upravljanja  se upravo baziraju na ovakvom procesnom modelu i njegovim mogućnostima da identifikuje željene ali i neželjene izlaze iz procesa.


Šta ćete naučiti?

Teme seminara:

  • Procesni model
  • Kategorije procesa
  • Ulazi, željeni izlazi i neželjeni izlazi
  • Željeni izlaz – ISO 9001
  • Neželjeni izlazi – ISO 14001, ISO 27001, BSI 18001

Kome je kurs namenjen?

  • Profesionalcima koji žele da steknu znanje o integrisanim sistemima upravljanja
  • Zaposlenima koji su uključeni u implementaciju, upravljanje i održavanje integrisanih sistema upravljanja
  • Konsultantima u oblasti upravljanja kvalitetom poslovanja
  • Manadžerima odgovornim za QMS, ISMS, SMS, OHSAS, itd.
  • Auditorima.

Trajanje i tempo kursa:

Jedan dan (8 sati)


Literatura za polaznike:

Obezbeđena skripta predavača- štampana verzija.


Seritifikat:

Nastavni Centar Informatika svim polaznicima izdaje sertifikat o odslušanoj obuci, koji potvrđuje da polaznici vladaju materijom i da u praksi mogu da primene stečena znanja.


Biografija predavača:

Ljiljana Dimitrijević ima skoro 20 godina iskustva rada u oblasti obrazovanja odraslih. Radi na proceni obrazovnih potreba, razvoju programa i planova, organizaciji i realizaciji obrazovnih aktivnosti i evaluacija obrazovanih aktivnosti i razvoju potreba na osnovu rezultata.  Diplomirani je andragog (Filozofski fakultet Beograd), magistrirala je na temu „Permanentno obrazovanje odraslih u funkciji unapredjenja poslovanja preduzeća“(Fakultet „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu) i doktorski je kandidat sa odobrenom tezom „Sistem kvaliteta kao faktor unapredjivanja efektivnosti i efikasnosti obrazovanja odraslih“ (Filozofski fakultet Beograd).

Kada je reč o poslovima koji se odnose na sisteme upravljanja i tu je iskustvo od 15 godina u uvođenju, implementaciji, kao i proverama sistema upravljanja u odnosu na ISO 9001, 14000, 18000. Poseduje sertifikate Exemplar Global (RABQSA) za navedene standarde, i radi kao auditor za NSF sertifikacionu kucu iz USA. Razvila profesionalnu trenersku shemu za Exemplar Global (RABQSA) sa još 4 stručnjaka iz sveta, po kojima se sad radi svuda u svetu pod kapom Exemplar Global (RABQSA).

Ljiljana Dimitrijević je član Društva Andragoga Srbije, RABQSA (Exemplar Global) član komiteta za profesionalne trenere, Quality Management Systems Lead Auditor Certified sertifikovan kod RABQSA.  Sertifikat br.: 8466, Environmental Management System Lead Auditor sertifikovan kod RABQSA. Sertifikat br: 8466.