ITIL u praksi

Opšti podaci o kursu:

Kako uspešno voditi IT podršku, pružati i poboljšati IT usluge, su neke od tema koje ovaj dvodnevni trening pokriva.

Cilj ITIL -a je da da upustvo, kao vodeći okvir svetski priznate najbolje prakse, sa konkretnim rešenjima, kako se u Vašoj organizaciji može sprovesti bolje pružanje IT usluga u konzistentnom, realnom, isplativom, kao i merljivom maniru, uz benefite svih zainteresovanih strana. Sistem je prilagodljiv svim okruženjima (malim, srednjim ili velikim organizacijama) i nezavistan je od toga koju tehnologija se koristi. Od kad je nastao ITIL postaje najprihvaćeniji pristup u IT Service Management-u.

Naučiće polaznici tokom treninga definicije svakog procesa vezanog za pružanje IT podrške i isporuka IT usluga, kao i aktivnosti vezane za njih, koristi, moguće izazove i kako meriti procese, tzv. KPI (Key perfomance indicators).


Šta ćete naučiti?

 • Service Support
  1. Service Desk Funkcija
  2. Incident Management
  3. Problem Management
  4. Change Management
  5. Release Management
  6. Configuration Management
 • Service Delivery
  7. Service Level Management (SLM)
  8. Financial Management za IT usluge
  9. Availability Management
  10. Capacity Management
  11. IT Service Continuity Management (ITSCM)

Način rada: Obuka je bazirana na aktivnom i iskustvenom učešću polaznika u različitim oblicima interaktivnog grupnog rada. U zavisnosti od potreba klijenata, moguće je da se organizuje i kao individualno savetovanje.


Kome je kurs namenjen?

Kurs je namenjen:

 • IT menadžerima,
 • Projektnim menadžerima,
 • Članovima IT podrške,
 • Menadžerima IT podrške,
 • IT konsultantima,
 • Članovima IT timova.

Trajanje i tempo kursa:

2 dana (2×8 sati)


Literatura za polaznike:

Obezbeđena skripta predavača- štampana verzija.


Seritifikat:

Nastavni Centar Informatika svim polaznicima izdaje sertifikat o odslušanoj obuci, koji potvrđuje da polaznici vladaju materijom i da u praksi mogu da primene stečena znanja.


Biografija predavača:

Biljana Obradović ima preko 15 godina iskustva rada na ICT projektima na rukovodećim i konsultantskim pozicijama. Poseduje ISO/lEC 27001 lead audit sertifikat, ITIL foundation sertifikat, kao i međunarodnu Cambridge diplomu za upravljanje projektima (IDPM). Kroz rad na pozicijama Programskog i Projektnog menadžera na softverskim projektima je primenjivala metodologije poput PMC, PMBOK, Logical Framework, Agile PM, kao i Scrum-a.

Kao trener Biljana ima preko 10 godina iskustva u realizaciji treninga u oblastima projektnog i programskog menadžmenta, prodaje, upravljanja kvalitetom. upravljanje odnosima sa klijentima, rukovođenja, upravljanja promenama, upravljanja stresom, itd.

Autorka je akreditovane obuke za MSPP, kao i sertifikovani konsultant za poslovne veštine pri Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj.

Takođe je, trener Instituta za standardizaciju Srbije za sledeće standarde: 27001 (Upravljanje bezbednošću informacija), Upravljanje rizicima na osnovu 27005, upravljanje projektima prema 21500, kao i 22301 (upravljanje kontinuitetom poslovanja).

Biljanini klijenti kojima je do sad držala treninge dolaze iz oblasti finansija, ICT sektora, javnog sektora i MSPP.