Microsoft project

Opšti podaci o kursu:

Microsoft project je trenutno jedan od najčešće korišćenih alata za uspešno vođenje projekata. Tokom ovog kursa, polaznici će imati prilike da se upoznaju sa tehnikama planiranja, izvršavanja, kao i kontrole i upravljanja projektnih zadataka, kalendara, kao i resursa. Praćenje statusa bilo kog projekta je izvodljivo putem već predefinisanih izveštaja, ali i uz mogućnost kreiranja istih po meri krajnjeg korisnika. Progres projekta se vidi u realnom vremenu po raznim parametrima na osnovu kojih možemo zaključiti da li se ide ka ispunjenju zadatih projektnih ciljeva. Takođe, kroz reviziju projekta koji je „iskliznuo“, bilo po vremenskim odrednicama, finansijskim ili po obimu posla, polaznici će naučiti kako da ga vrate na pravi put, kao i kako na vreme da primete potencijalne izazove.


Šta ćete naučiti?

Teme:

 • Pravljenje liste projektnih aktivnosti
 • Unos i tipovi resursa
 • Definisanje finansija na projektu
 • Dodeljivanje resursa aktivnostima
 • Definisanje kalendara
 • Izrada dinamičkog plana projekta
 • WBS, Gantogrami
 • Kritična putanja – metoda ključnih događaja
 • Praćenje napretka nad aktivnostima i ciljevima
 • Nivelisanje resursa
 • Pregled preopterećenih resursa
 • Prikaz i izveštavanje o statusu Projekta
 • Vraćanje Vašeg projekta na pravi put
 • Upotreba naprednog formatiranja i štampanja
 • Integracija MS Projekta sa drugim programima

Kome je kurs namenjen?

Top menadžmentu, funkcionalnim menadžerima, menadžerima koji vode projekte, menadžerima proizvoda, programskim menadžerima, članovima projektnih timova, kao i budućim menadžerima projekata.


Trajanje i tempo kursa:

2 dana (2×8 sati)


Literatura za polaznike:

Obezbeđena skripta predavača- elektronska verzija.


Biografija predavača:

Nenad Kapunac je sertifikovani IT trener i konsultant. Organizovao je i održao veliki broj korporativnih i specijalističkih obuka u domaćim i stranim preduzećima, u zemlji i inostranstvu, među kojima su IBM, Atos Consulting – za ministarstva u Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji, Mobtel, Watania – Kuwait, TeleStet – Greece i dr. Dugogodišnji je predavač i instruktor.

Nenad Kapunac