Napredne Tehnike Upravljanja Projektima

Opšti podaci o kursu:

Napredne tehnike Upravljanja Projektima obuka osmišljena je da Vam nadogradi osnove koje imate o metodologiji upravljanja projektom (prema PMbok), sa naglaskom na relevantne faktore, alate i tehnike koje vode ka uspešnom izvršenju projekta. Naučićete kako da isporučite obećano rešenje ka klijentu u skladu sa ugovorenim rokovima, kvalitetom, a u okviru planiranog budžeta uz minimalne rizike.


Šta ćete naučiti?

 • Zašto projekti uspevaju ili propadaju?
 • Osobine uspešnih Projektnih menadžera (liderstvo, komunikacija, pregovaranje, rešavanje konflikata)
 • Koji su najčešći izazovi I ograničenja na projektu?
 • Kako upravljati obimom posla na projektu?
 • Kako upravljati vremenom na projektu?
 • Kako upravljati troškovima?
 • Kako upravljati kvalitetom?
 • Kako upravljati projektnim timovima?
 • Kako organizovati efikasni I efektivnu komunikaciju na projektu?
 • Kako upravljati neizvesnostima na projektu I rizicima?
 • Kako organizovati nabavku?
 • Kako sve integrisati?
 • Kakav je tip Vaše organizacije? Kako izgleda projektno orijentisana organizacija?
 • Stateško planiranje i povezanost sa projektima u organizaciji
 • Koji su to ključni faktori uspešnog upravljanja projektima?

Kome je kurs namenjen?

Top menadžmentu, funkcionalnim menadžerima, menadžerima koji vode projekte, menadžerima proizvoda (Product Managers), programskim menadžerima, kao i budućim menadžerima projekata.


Trajanje i tempo kursa:

4 dana (4×8 sati)


Literatura za polaznike:

Obezbeđena skripta predavača- štampana verzija


Ispiti i sertifikati:

PMI (Project Management Institute) je vodeća međunarodna asocijacija projektnih menadžera, koja razvija i promoviše globalne standarde u upravljanju projektima. U svom portfoliju PMI nudi više sertifikacija a jedan od njih je PMP- Project management Professional.

-Uslovi za PMP:

 • završen fakultet (4 godine),
 • 4500 sati iskustva u radu na projektima I
 • 35 sati formalne obuke za upravljanje projektima.

Obuka u organizaciji Informatike ulazi u sate formalne obuke koja je preduslo za polaganje ispita.


Biografija predavača:

Biljana Obradović ima preko 15 godina iskustva rada na ICT projektima na rukovodećim i konsultantskim pozicijama. Poseduje ISO/lEC 27001 lead audit sertifikat, ITIL foundation sertifikat, kao i međunarodnu Cambridge diplomu za upravljanje projektima (IDPM). Kroz rad na pozicijama Programskog i Projektnog menadžera na softverskim projektima je primenjivala metodologije poput PMC, PMBOK, Logical Framework, Agile PM, kao i Scrum-a.

Kao trener Biljana ima preko 10 godina iskustva u realizaciji treninga u oblastima projektnog i programskog menadžmenta, prodaje, upravljanja kvalitetom. upravljanje odnosima sa klijentima, rukovođenja, upravljanja promenama, upravljanja stresom, itd.

Autorka je akreditovane obuke za MSPP, kao i sertifikovani konsultant za poslovne veštine pri Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj.

Takođe je, trener Instituta za standardizaciju Srbije za sledeće standarde: 27001 (Upravljanje bezbednošću informacija), Upravljanje rizicima na osnovu 27005, upravljanje projektima prema 21500, kao i 22301 (upravljanje kontinuitetom poslovanja).

Biljanini klijenti kojima je do sad držala treninge dolaze iz oblasti finansija, ICT sektora, javnog sektora i MSPP.