Opšti podaci o kursu:

PRINCE2 Agile osnove je trening osmišljen za organizacije i pojedince koji već imaju predznanje i iskustvo u primeni agilnih metodologija i žele da se usklade sa Prince2 metodologijom rada. Tokom treninga bice predstavljen PRINCE2 Agile Framework koji pokriva širok spektar agilnih svetski prepoznatih koncepata poput Scrum, Kanbana, Lean Startup-a. Velika primena PRINCE2 Agile se nalazi u oblastima projektne orjentacije i upravljanja u cilju brze isporuke kvalitetnih proizvoda iz bilo koje industrije.


Šta ćete naučiti?

Teme:

 • Povezanosti izmedju Agile, AgilePF and DSDM (Dynamic Systems Development Method)
 • Koje su prednosti/mane tradicionalnog waterfall modela sa DSDM
 • Kako integrisati DSDM sa primerima najbolje prakse
 • Kojih je to 8 principa koji vode ka DSDM
 • Kako se pripremiti za PRINCE 2 Agile projekat
 • Kako izgraditi osnove za uspešno vodjenje PRINCE 2 Agilnih projekata
 • Kako proceniti izvodljivost PRINCE 2 Agile projekta
 • Kako postaviti zdrave osnove za implementaciju PRINCE 2 Agile projekta
 • Kako razviti pravo rešenje za isporuku PRINCE 2 Agile projekta
 • Kako isporučiti rešenje PRINCE 2 Agile projekta
 • Zatvaranje PRINCE 2 Agile projekta.

Način rada:

 • Obuka je bazirana na aktivnom i iskustvenom učestvovanju polaznika u različitim oblicima interaktivnog rada.

Kome je kurs namenjen?

 • Rukovodiocima sektora
 • Programskim/Projektnim menadžerima
 • Menadžerima proizvoda
 • Konsultantima

Trajanje i tempo kursa:

2 dana (2×8 sati)


Literatura za polaznike:

Obezbeđena skripta predavača- štampana verzija.


Ispiti i seritifikati:

Nastavni Centar Informatika svim polaznicima izdaje sertifikat o odslušanoj obuci, koji potvrđuje da polaznici vladaju materijom i da u praksi mogu da primene stečena znanja.


Biografija predavača:

Biljana Obradović ima preko 15 godina iskustva rada na ICT projektima na rukovodećim i konsultantskim pozicijama.

Kao trener Biljana ima preko 10 godina iskustva u realizaciji treninga u oblastima projektnog i programskog menadžmenta, prodaje, upravljanja kvalitetom. upravljanje odnosima sa klijentima, rukovođenja, upravljanja promenama, upravljanje poboljšanjem poslovanja, itd.

Autorka je akreditovane obuke za MSPP, kao i sertifikovani konsultant za poslovne veštine pri Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj. Takođe je trener Instituta za standardizaciju Srbije za sledeće standarde: ISO 27001 (Upravljanje bezbednošću informacija), kao i ISO 22301 (upravljanje kontinuitetom poslovanja).

Ima sertifikate iz Projektnog menadžmenta, ISO 27001 Lead Auditor, ITILa, kao i Lean Practitioner u čijoj osnovi je primena Kaizena.