Opšti podaci o kursu:

Ovo je PeopleCert ® akreditovani trening za PRINCE2 projektnu metodologiju, koji sadrži sve potrebno za dobijanje svetski priznatog sertifikata za PRINCE 2 Foundation.

PRINCE2 Foundation vas upoznaje sa PRINCE2 osnovama I uvodi vas u PRINCE2 metodologiju za vođenje i upravljanje projektima.

Ovaj kurs je u skladu sa nastavnim programom iz 2017. godine.

Na kraju kursa PRINCE2 Foundation, bićete u mogućnosti da:

 •  Razumete ključne koncepte koji se odnose na projekte i PRINCE2 metodologiju
 • Razumete kako principi PRINCE2 podržavaju PRINCE2 metodologiju
 • Razumete teme PRINCE2 i kako se one primenjuju tokom celog projekta
 • Razumete PRINCE2 procese i kako se oni sprovode tokom celog projekta

Program Obuke

PRINCE2 Foundation obuka prati programski program iz 2017-e godine I uključuje sledeće module:

 •  What is a project?
 • Structure of PRINCE2
 • Starting up a project
 • Directing a project
 • Organization
 • Business case
 • Initiating a project
 • Risk
 • Change
 • Quality
 • Managing a stage boundary
 • Controlling a stage
 • Managing product delivery
 • Progress
 • Closing a project

PRINCE 2 Metodologija je idealna za:

Postojeće menadžere projekata i početnike u upravljanju projektima.

Drugo ključno osoblje uključeno u projektovanje, razvoj i isporuku projekata, uključujući:

 • Članove projektnog odbora (npr.Donosioci odluka na nivou poslovanja)
 • Menadžere timova (npr. Menadžeri proizvodnje, razvoja itd. )
 • Sporedne uloge na projektu (npr. Analitičari poslovanja)
 • Podršku na projektima (npr. Osoblje projektnog odeljenja/biroa)
 • Operativni i linijski menadžment/lead

Format Ispita:

Format ispita Foundation:

 •  Trajanje: 60 minuta (+ 15 minuta za non-English speaking countries)
 • 60 pitanja
 • Bez upotrebe literature
 • 33/60 tačnih odgovora = 55%

Napomena Ova obuka uključuje sledeće:

– PRINCE2 oficijelni priručnik (AXELOS – elektronski) po izboru polaznika.

– Polaganje Foundation i Practitioner ispita (PeopleCert ®) u papirnoj formi u prostorijama gde se odrzava trening na kraju trećeg dana treninga.

Način rada: Obuka je bazirana na aktivnom i iskustvenom učestvovanju polaznika u različitim oblicima interaktivnog rada: simulacije, grupne diskusije, upitnici, rad u grupama, kratka predavanja i studije slučaja.


Trajanje i tempo kursa:

3 dana (3×8 sati)


Literatura za polaznike:

Obezbeđena skripta predavača- štampana verzija.


Ispiti i seritifikati:

Nastavni Centar Informatika svim polaznicima izdaje sertifikat o odslušanoj obuci, koji potvrđuje da polaznici vladaju materijom i da u praksi mogu da primene stečena znanja.


Biografija predavača:

Biljana Obradović ima preko 18+ godina iskustva rada na ICT projektima na rukovodećim i konsultantskim pozicijama.

Kao trener Biljana ima preko 10 godina iskustva u realizaciji treninga u oblastima projektnog i programskog menadžmenta, prodaje, upravljanja kvalitetom. upravljanje odnosima sa klijentima, rukovođenja, upravljanja promenama, upravljanje poboljšanjem poslovanja, itd.

Autorka je akreditovane obuke za MSP, a i trener Instituta za standardizaciju Srbije za sledeće standarde: ISO 27001 (Upravljanje bezbednošću informacija), kao i ISO 22301 (upravljanje kontinuitetom poslovanja).

Ima sertifikate iz Projektnog menadžmenta (IDPM, Prince 2 Practitioner, Scrum Master, DevOps PM), ISO 27001 Lead Auditor, ITIL V4, kao i Lean Practitioner u čijoj osnovi je primena Kaizena.