Opšti podaci o kursu:

Uspostavljanje partnerskog odnosa između predstavnika organizacije i predstavnika medija je dugoročan proces čiji je cilj ostvarivanje konstruktivne saradnje radi pravovremenog, transparentnog i efikasnog informisanja javnog mnenja. Na ovaj način kompanije grade odnos uzajamnog poverenja i razumevanja među svim učesnicima u komunikaciji i aktivno učestvuju u kreiranju okruženja koje afirmiše otvorenost i dijalog.

Adekvatno sprovedena strategija odnosa s medijima doprinosti unapređenju kredibiliteta organizacije i izgradnji pozitivnog imidža u javnosti.


Šta ćete naučiti?

Teme kursa:

  • Značaj razvoja saradnje između organizacije i medija
  • Kako uspostaviti odnos s medijima?
  • Karakteristike i vrste savremenih medija
  • Strategija proaktivnih odnosa sa medijima
  • Komunikacija na Internetu i društvenim mrežama
  • Sredstva za komunikaciju s medijima i taktike plasiranja informacija
  • Praktični saveti za efektan medijski nastup
  • Zakonska prava i obaveze učesnika u komunikaciji
  • Komunikacija u kriznim situacijama
  • Kreativna radionica

Način rada: Predavanja, prezentacije, primeri iz prakse, kreativna radionica


Kome je kurs namenjen?

Ovaj kurs je namenjen svim zainteresovanim polaznicima koji žele da steknu ili unaprede znanja o građenju i održavanju proaktivnih odnosa s medijima.


Trajanje i tempo kursa:

Jedan dan (8 sati)


Literatura za polaznike:

Obezbedjena skripta predavaca- štampana verzija.


Ispiti i seritifikati:

Nastavni Centar Informatika svim polaznicima izdaje sertifikat o odslušanoj obuci, koji potvrđuje da polaznici vladaju materijom i da u praksi mogu da primene stečena znanja.


Biografija predavača:

Marija Dišić je završila master studije na Filološkom fakultetu na katedri za engleski jezik i književnost i na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu na smeru za marketing menadžment i odnose s javnošću.Karijeru u oblasti komunikacija je započela u kompaniji Japan Tobacco International u odeljenju za korporativne poslove i komunikaciju, gde se usavršavala u oblasti korporativne komunikacije i brendiranja, interne komunikacije i odnosa sa medijima. Kao menadžer za marketing i komunikacije u ICT Netu, klasteru koji okuplja uspešne srpske kompanije, preduzetnike i naučne i obrazovne institucije u oblasti informacionih tehnologija, radila je na brojnim domaćim i međunarodnim projektima promocije i unapređenja srpskog IT sektora, podsticanja i razvoja inovacija i preduzetništva, kao i na projektima unapređenja obrazovanja u IT-ju.

Edukacijom se bavi preko deset godina i sarađivala je sa brojnim domaćim i međunarodnim kompanijama, kao i sa državnim institucijama i lokalnim samoupravama. Takođe je kao dugogodišnji prevodilac za engleski jezik, učestvovala u brojnim prevodilačkim projektima, među kojima su prevođenje studija Fondacije Tempus i prevod Enciklopedije Britanika za srpsko tržište.

Kao web developer, realizovala je više uspešnih projekata, uključujući portale za lokalnu samoupravu, e-commerce sajtove i sajtove za mala i srednja preduzeća i preduzetnike.