Upravljanje projektima

Opšti podaci o kursu:

Upravljanje projektima zahteva mnogo znanja, veština i finesa. Postoji mnogo oblasti o kojima treba voditi računa tokom upravljanja projektnim ciklusom, a to je ono što poziv Projektnog Menadžera čini tako zanimljivim i zahtevnim.

Očekuje se da isporuči obećano rešenje ka klijentu u skladu sa ugovorenim rokovima, kvalitetom, a u okviru planiranog budžeta uz minimalne rizike.

Ova obuka je dizajnirana da Vas poduči osnovama metodologije upravljanja projektom. Takođe je dizajnirana tako da naglasi relevantne faktore, alate i tehnike koje vode ka uspešnom izvršenju projekta.


Šta ćete naučiti?

  • Najčešći izazovi i ograničenja na projektu
  • Kako upravljati obimom posla na projektu?
  • Kako upravljati vremenom na projektu?
  • Upravljanje troškovima
  • Upravljanje kvalitetom
  • Upravljanje projektnim timovima
  • Osobine uspešnih projektnih menadžera
  • Upravljanje rizicima na projektu
  • Kako organizovati nabavku?
  • Ključni faktori uspešnog upravljanja projektima

Kome je kurs namenjen?

Top menadžmentu, funkcionalnim menadžerima, menadžerima koji vode projekte, menadžerima proizvoda (Product Managers), programskim menadžerima, kao I budućim menadžerima projekata.


Trajanje i tempo kursa:

2 dana (2×8 sati)


Literatura za polaznike:

Obezbeđena skripta predavača- štampana verzija.


Seritifkat:

Nastavni Centar Informatika svim polaznicima izdaje sertifikat o odslušanoj obuci, koji potvrđuje da polaznici vladaju materijom i da u praksi mogu da primene stečena znanja.


Biografija predavača:

Biljana Obradović ima preko 15 godina iskustva rada na ICT projektima na rukovodećim i konsultantskim pozicijama. Poseduje ISO/lEC 27001 lead audit sertifikat, ITIL foundation sertifikat, kao i međunarodnu Cambridge diplomu za upravljanje projektima (IDPM). Kroz rad na pozicijama Programskog i Projektnog menadžera na softverskim projektima je primenjivala metodologije poput PMC, PMBOK, Logical Framework, Agile PM, kao i Scrum-a.

Kao trener Biljana ima preko 10 godina iskustva u realizaciji treninga u oblastima projektnog i programskog menadžmenta, prodaje, upravljanja kvalitetom. upravljanje odnosima sa klijentima, rukovođenja, upravljanja promenama, upravljanja stresom, itd.

Autorka je akreditovane obuke za MSPP, kao i sertifikovani konsultant za poslovne veštine pri Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj.

Takođe je, trener Instituta za standardizaciju Srbije za sledeće standarde: 27001 (Upravljanje bezbednošću informacija), Upravljanje rizicima na osnovu 27005, upravljanje projektima prema 21500, kao i 22301 (upravljanje kontinuitetom poslovanja).

Biljanini klijenti kojima je do sad držala treninge dolaze iz oblasti finansija, ICT sektora, javnog sektora i MSPP.