Veština uspešnog rešavanja problema

Opšti podaci o kursu:

Veština uspešnog rešavanja problema zahteva promenu načina razmišljanja i pristupa koji je i doveo do teškoća – zato je svaki problem prepreka, ali i šansa za rast i razvoj. Osnovni cilj treninga je ovladavanje veštinom rešavanja problema i uklanjanje prepreka koje stoje na putu ciljeva koje želimo da ostvarimo. Kroz identifikovanje, analizu i rešavanje konkretnih problemskih situacija iz profesionalnog ili ličnog okruženja, učesnici će unaprediti svoje veštine konstruktivnog prevazilaženja svakodnevnih teškoća. Naučiće da na vreme prepoznaju problem, procene ga u kontekstu svojih profesionalnih vrednosti i ciljeva i izaberu najefikasniji i najkorisniji način za njegovo prevazilaženje.


Šta ćete naučiti?

Teme kursa:

  • Problem – teškoća ili šansa
  • Identifikovanje i formulisanje problema u kontekstu ciljeva
  • Koraci u rešavanju problema
  • Tehnike donošenja odluke
  • Umeće delegiranja rešavanja problema
  • Rad na rešavanju problema
  • Analiza rezultata

Način rada: Obuka je bazirana na aktivnom i iskustvenom učešču polaznika u različitim oblicima interaktivnog grupnog rada. U zavisnosti od potreba klijenata, moguće je da se organizuje i kao individualno savetovanje.


Kome je kurs namenjen?

Kurs je namenjen svim zaposlenima koji žele da unaprede način na koji izlaze sa svakodnevnim problemima, kako u poslovnom, tako i u privatnom životu i na taj način lakše ostvare svoje ciljeve. Korist od ovog treninga će posebno imati menadžeri kojima je efikasno upravljanje problemima u opisu svakodnevnog posla.


Trajanje i tempo kursa:

Jedan dan (8 sati)


Literatura za polaznike:

Obezbedjena skripta predavaca- štampana verzija.


Seritifikat:

Nastavni Centar Informatika svim polaznicima izdaje sertifikat o odslušanoj obuci, koji potvrđuje da polaznici vladaju materijom i da u praksi mogu da primene stečena znanja.


Biografija predavača:

Ljiljana Dimitrijević ima skoro 20 godina iskustva rada u oblasti obrazovanja odraslih. Radi na proceni obrazovnih potreba, razvoju programa i planova, organizaciji i realizaciji obrazovnih aktivnosti i evaluacija obrazovanih aktivnosti i razvoju potreba na osnovu rezultata.  Diplomirani je andragog (Filozofski fakultet Beograd), magistrirala je na temu „Permanentno obrazovanje odraslih u funkciji unapredjenja poslovanja preduzeća“(Fakultet „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu) i doktorski je kandidat sa odobrenom tezom „Sistem kvaliteta kao faktor unapredjivanja efektivnosti i efikasnosti obrazovanja odraslih“ (Filozofski fakultet Beograd).

Kada je reč o poslovima koji se odnose na sisteme upravljanja i tu je iskustvo od 15 godina u uvođenju, implementaciji, kao i proverama sistema upravljanja u odnosu na ISO 9001, 14000, 18000. Poseduje sertifikate Exemplar Global (RABQSA) za navedene standarde, i radi kao auditor za NSF sertifikacionu kucu iz USA. Razvila profesionalnu trenersku shemu za Exemplar Global (RABQSA) sa još 4 stručnjaka iz sveta, po kojima se sad radi svuda u svetu pod kapom Exemplar Global (RABQSA).

Ljiljana Dimitrijević je član Društva Andragoga Srbije, RABQSA (Exemplar Global) član komiteta za profesionalne trenere, Quality Management Systems Lead Auditor Certified sertifikovan kod RABQSA.  Sertifikat br.: 8466, Environmental Management System Lead Auditor sertifikovan kod RABQSA. Sertifikat br: 8466.