Opšti podaci o kursu:

ITIL 4 je objavljen od strane Axelosa 11.02.2019, kao poslednja verzija ITILa. IT V4 Infrastructure Library (ITIL) predstavlja skup najbolje prakse iz koje je nastala cela metodologija rešavanja problema u pružanju IT usluga. Sistem je prilagodljiv svim okruženjima (malim, srednjim ili velikim organizacijama) i donosi koristi od primene firmama nezavisno od toga čime se bave.

Nova verzija ITIL V4 Foundation se bavi tzv. uslužnim vrednosnim sistemom (eng. Service Value System – SVS), koji daje holistički pristup poslovnim vrednostima. Ovaj jednodnevni kurs je napravljen da predstavi ITIL V4 kao end-to-end operacioni model za kreiranje, isporuku i kontinuirano unapređenje proizvoda i usluga.

Od kad je nastao ITIL je najprihvaćeniji pristup u upravljanju IT uslugama


Teme:

 • Service Management u praksi
 • Koncepti IT service management-a
 • ITIL Service Lifecycle
 • ITIL Core Concepts
 • ITIL Key Principles and Models
 • ITIL Processes
  • Service strategy
  • Service design
  • Service transition
  • Service operation
  • Continual service improvement
  • Service Management Functions and Roles

Kome je kurs namenjen?

 • IT menadžerima,
 • Projektnim menadžerima,
 • Help desk menadžerima,
 • IT konsultantima,
 • Članovima IT timova.

Trajanje i tempo kursa:

1 dan (8 sati)


Literatura za polaznike:

Obezbeđena skripta predavača- štampana verzija.


Ispiti i seritifikati:

Pohađanjem ITIL V4 kursa i dobijanjem ITIL Foundation sertifikata, polaznik demonstrira posedovanje veština neophodnih za uspešno planiranje, implementaciju, upravljanje i rešavanje problema pri upravljanju IT uslugama.

Ispit ITIL Foundation ispit  se može polagati u prostorijama Nastavnog Centra, preko Pearson Vue testnog centra.


Biografija predavača:

Biljana Obradović ima preko 18+ godina iskustva rada na ICT projektima na rukovodećim i konsultantskim pozicijama.

Kao trener Biljana ima preko 10 godina iskustva u realizaciji treninga u oblastima projektnog i programskog menadžmenta, prodaje, upravljanja kvalitetom. upravljanje odnosima sa klijentima, rukovođenja, upravljanja promenama, upravljanje poboljšanjem poslovanja, itd.

Autorka je akreditovane obuke za MSP, a i trener Instituta za standardizaciju Srbije za sledeće standarde: ISO 27001 (Upravljanje bezbednošću informacija), kao i ISO 22301 (upravljanje kontinuitetom poslovanja).

Ima sertifikate iz Projektnog menadžmenta (IDPM, Prince 2 Practitioner, Scrum Master, DevOps PM), ISO 27001 Lead Auditor, ITIL V4, kao i Lean Practitioner u čijoj osnovi je primena Kaizena.