Opšti podaci o kursu:

Organizacije u današnjem dinamičnom, poslovnom okruženju su pod stalnim rizikom prekida poslovanja, bilo zbog unutrašnjih ili spoljašnjih potencijalnih pretnji, koje mogu voditi ka ugrožavanju kritičnih procesa za poslovanje. Ovaj kurs je daje smernice kako implementirati upravljanje kontinuitetom poslovanja (eng. Business Continuity Management – BCM) u cilju povećanja fleksibilnosti organizacije da brzo reaguje na potencijalne pretnje, kako bi uspešno nastavila svoje funkcionisanje.


Šta ćete naučiti?

Teme:

 • Definicija BCMS – prema 22301
 • Koristi od uvodjenja BCMS
 • Pokretanje BCMS razvoja kao projekta sta znaci u Vašoj organizaciji
 • Definisanje ciljeva za BCMS u Vašoj organizaciji
 • Dokumentovanje BCM zahteva
 • Definicija Business Impact Analysis (BIA)
 • Upravljanje rizicima u Vašoj organizaciji
 • Odgovori na incidente
 • Planovi za BCMS (back up, restore strategije)
 • Organizaciona struktura i uloge potrebne za brz oporavak Všse organizacije
 • Testiranje, ponavljanje i poboljšanje BCSM planova
 • Održavanje i poboljšanje BCMS u Vašoj organizaciji

Kome je kurs namenjen?

Svim odgovornima u organizaciji za kritične sisteme ili procese, poput Projektnih menadžera, Business Development menadžera, Product  menadžera, Help desk zaposleni, HR menadžeri, itd.

Način rada:

 • Obuka je bazirana na aktivnom i iskustvenom učestvovanju polaznika u različitim oblicima interaktivnog rada.

Trajanje i tempo kursa:

2 dana (2×8 sati)


Literatura za polaznike:

Obezbeđena skripta predavača- štampana verzija.


Ispiti i seritifikati:

Nastavni Centar Informatika svim polaznicima izdaje sertifikat o odslušanoj obuci, koji potvrđuje da polaznici vladaju materijom i da u praksi mogu da primene stečena znanja.


Biografija predavača:

Biljana Obradović ima preko 15 godina iskustva rada na ICT projektima na rukovodećim i konsultantskim pozicijama.

Kao trener Biljana ima preko 10 godina iskustva u realizaciji treninga u oblastima projektnog i programskog menadžmenta, prodaje, upravljanja kvalitetom. upravljanje odnosima sa klijentima, rukovođenja, upravljanja promenama, upravljanje poboljšanjem poslovanja, itd.

Autorka je akreditovane obuke za MSPP, kao i sertifikovani konsultant za poslovne veštine pri Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj. Takođe je trener Instituta za standardizaciju Srbije za sledeće standarde: ISO 27001 (Upravljanje bezbednošću informacija), kao i ISO 22301 (upravljanje kontinuitetom poslovanja).

Ima sertifikate iz Projektnog menadžmenta, ISO 27001 Lead Auditor, ITILa, kao i Lean Practitioner u čijoj osnovi je primena Kaizena.