Vojislav Rodić

Vojislav Rodić, diplomirani inženjer eletrotehnike, direktor firme „I Net“, osnivač RNIDS-a, IT konsultant, jedan od pionira digitalizacije u Srbiji.

Dejan Curović

Dr Dejan Curović, mašinski inženjer, vodio i učestvovao u više od 300 projekata reinženjeringa poslovnih procesa sistema upravljanja bezbednošću informacija

Marko Miličević

Marko Miličević, senior sistem administrator, system security engineer, 15 godina rada na poslovima visoke administracije.

Almir Zahirović

Almir Zahirović, senior sistem administrator, chief system engineer.

Miloš Marinković

Miloš Marinković, master fizike, PGDIP kompjuteskih nauka, sistem arhitekta.

Dr Svetozar Janković

Dr Svetozar Janković, dipl.mašinski inženjer, sertifikovani LEGO® SERIOUS PLAY® facilitator, sa preko 25 godina iskustva u radu sa timovima, liderstvom, strateškim planiranjem i menadžmentom promena u raznim industrijama.

Vladimir Banić

Vladimir Banić, IT consultant iz oblasti Cloud-a, veštačke inteligencije i digitalne transformacije sa više od 15 godina iskustva.

Zoran Grković

Zoran Grković je magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu iz oblasti merdžera i akvizicije. Od 2015.godine konsultant je za aktivnosti uvođenja sistema Poslovne inteligencije kao i za implementaciju BI rešenja u kompanijama iz oblasti finansija, osiguranja, farmacije, faktoringa i drugih industrija.

Prof. dr Marko Špiler

Prof. dr Marko Špiler – vodeći ekspert i konsultant iz oblasti javnih nabavki i javno privatnog partnerstva. Predsednik Komore javnih nabavki Srbije i osnivač Centra za menadžment. Akreditovani realizator Nacionalne akademije za javnu upravu.

Dr Edib Dobardžić

Dr Edib Dobardžić – Vanredni profesor na Fizičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa preko 15 godina iskustva u oblasti mašinskog učenja i Python programskog jezika.