10961: Automating Administration with Windows PowerShell

Opšti podaci o kursu:

10961:  Automating Administration with Windows PowerShell kurs naučiće Vas kako da udaljeno upravljate serverima na Windows OS i da automatizujete svakodnevne zadatke vezane za upravljanje i administraciju.

Ovaj kurs je napravljen na Windows Server 2012 R2 i Windows 8.1  operativnim sistemima i specijalno orijentisan na Windows PowerShell v4.0, a isto je važan i za  v2.0 i v3.0 Windows PowerShell okruženja.

U trajanju od 40 školskih časova omogućava polaznicima da steknu osnovna znanja i veštine u korišćenju Windows PowerShella 4.0 za administraciju i automatizaciju administracije Windows servera.

Primarno se fokusira na PowerShell command-line odlike i tehnike, i obezbeđuje veštine neophodne za administraciju niza Microsoftovih proizvoda uključujući Windows Server, Windows Client, Exchange Server, SharePoint Server, SQL Server, System Center i druge. Imajući ovo u vidu, ovaj kurs nije koncentrisan samo na jedan proizvod, mada Windows Server služi kao pokazna platforma. Naučićete kako da startujete i nadgledate skripte mnogo efikasnije, kroz mnogo robusniju konekciju sesijama, workflow i prošireni scheduling., kao i Windows powerShell Access. Naučite windows PowerShell jednostavno sa poboljšanim cmdlet otkrivanjem i pojednostavljivanjem konzistentnih sintaksi kroz cmdlet-ove. Napišite PowerShell skripte brže i efikasnije koristeći novi Integrated Scripting Environment (ISE) koji omogućava deljenje skripti.


Ovaj kurs možete pohađati i online:

Ukoliko niste u mogućnosti da pohađate redovnu nastavu ili želite da sami izaberete mesto, vreme i  tempo za učenje, prijavite se za online kurs. Za više informacija o online kursevima kliknite ovde.


Šta ćete naučiti?

Nakon završetka kursa 10961: Automating Administration with Windows PowerShell polaznici će moći da:

 • Razumeju osnovni koncept Windows PowerShell a
 • Rade sa Pipelinom
 • Razumeju kako Pipeline funkcioniše
 • Koriste PSProviders i PSDrives
 • Formatiraju Output
 • Use WMI and CIM
 • Urade pripremu za Scripting
 • Pređu sa komandi na skript, pa na modul
 • Administriraju udaljene kompjutere
 • Ujedine različite Windows PowerShell komponente
 • Koriste Background Jobs i Scheduled Jobs
 • Koriste napredne PowerShell tehnike i profile

Detaljan sadržaj kursa možete pogledati na zvaničnom Microsoft sajtu:https://www.microsoft.com/en-us/learning/course.aspx?cid=10961a


Kome je kurs namenjen?

Kurs je namenjen IT profesionalcima koji već imaju uopštena znanja i veštine u administraciji Windows Server i Windows Client operativnim sistemima ili administraciji i podršci aplikativnih servera i servisa uključujući aplikacije kao što su Exchange, SharePoint i SQL.

Prvenstveno je namenjen polaznicima koji žele da nauče da pomoću Windows PowerShella automatizuju administrativne zadatke sa komandne linije, koristeći Microsoft ili neke druge softverske proizvode koji podržavaju upravljivost  Windows PowerShellom.

Kurs nije namenjen da bude kurs pisanja skripti ili programiranja i sadrži samo osnovno poznavanje teme skriptovanja i programiranja. Od polaznika se ne očekuje da imaju bilo kakva iskustva u programiranju i niti u radu sa Powershellom.


Trajanje i tempo kursa:

40 školskih časova (30 sati)


Literatura za polaznike:

Priručnik za polaznike – zvanična Microsoft literatura (elektronski)


Seritifkat:

Nastavni Centar Informatika svim polaznicima izdaje sertifikat o odslušanoj obuci, koji potvrđuje da polaznici vladaju materijom i da u praksi mogu da primene stečena znanja.


Biografija predavača:

Olivera Todorović po zanimanju diplomirani inženjer mašinstva, grupe za Proizvodno mašinstvo. Tokom školovanja stekla osnovna znanja vezana za umrežavanje,  računarske tehnologije, automatizaciju, baze podataka i industrijsku robotiku. Započela karijeru kao sistem administrator domenskog okruženja sa preko 100 korisnika i računara. Zatim u servisima renomiranih proizvođača računarske opreme kao što su HP i Dell, na poslovima servisa i održavanja servera. Potom i u tehničkoj podršci, Help Desku i serverskoj administraciji. Polagala stručne sertifikate i stekla zvanja iz oblasti administracije servera: „Microsoft Certified Solution Associate: Windows Server 2012 (MCSA)“ i „Microsoft Certified Solutions Expert: Server Infrastructure (MCSE)“ , kao i licenciranja „Microsoft Certified Technology Specialist: Volume Licensing Specialist, Small and Medium Organizations“.

Trenutno radi na poslovima razvoja aplikacija nad bazama podataka.

Kao predavač u oblasti serverske administracije na Windows server tehnologiji, sa sertifikatom „Microsoft certified Trainer“ radi preko 3 godine. Tokom ovog perioda obučavala je administratore u firmama kao što su: SDPR Export – Import, Er Srbija, Službeni Glasnik, JP PTT srbija, Infostan, Ministarstvo finansija – Uprava za trezor,  Elektromreže Srbije (EMS) i Narodne skupštine Srbije.

IMG_6350