Windows Server 2012

Opšti podaci o kursu:

Ovaj kurs pruža instrukcije i praksu potrebnu za instalaciju i konfiguraciju Windows Servera 2012, uključujući i verziju Windows Server 2012 R2. U trajanju od 40 školskih časova kurs je prvi deo serije kurseva koji obezbeđuje sticanje znanja i veština neophodnih za implementaciju osnovne Windows Server 2012 infrastrukture u postojećem enterprise okruženju.

Tri kursa zajedno pokrivaju implementaciju, održavanje, implementaciju servisa i infrastrukture u Windows Server 2012 okruženju. Iako postoje ukrštanja sa zadacima između sva tri kursa, ovaj kurs je prvenstveno fokusiran na konfiguraciju osnovnih servisa kao što su Networking, Storage, Active Directory Domain Services (AD DS), Group Policy, File and Print Services, i Hyper-V.

Ovaj kurs je mapiran direktno i preporučen je kao priprema za ispit: Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) Exam 410: Installing and Configuring Windows Server 2012, koji je prvi od tri ispita zahtevana za MCSA: Windows Server 2012 sertifikat.


Ovaj kurs možete pohađati i online:

Ukoliko niste u mogućnosti da pohađate redovnu nastavu ili želite da sami izaberete mesto, vreme i  tempo za učenje, prijavite se za online kurs. Za više informacija o online kursevima kliknite ovde.


Šta ćete naučiti?

Nakon završetka kursa polaznici će moći da:

 • Instaliraju i konfigurišu Windows Server 2012.
 • Opišu AD DS.
 • Upravljaju objektima Aktivnog Direktorijuma.
 • Automatizuju Active Directory administraciju.
 • Implementiraju IPv4.
 • Implementiraju Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP).
 • Implementiraju Domain Name System (DNS).
 • Implementiraju IPv6.
 • Implementiraju lokalni storage.
 • Implementiraju file i print servise.
 • Implementiraju Group Policy.
 • Osiguraju Windows servere korišćenjem Group Policy Objects (GPOs).
 • Implementiraju serversku virtualizaciju korišćenjem Hyper-V.

Detaljan sadržaj kursa možete pogledati na zvaničnom Microsoft sajtu https://www.microsoft.com/en-sa/learning/course.aspx?cid=20410


Kome je kurs namenjen?

Kandidati zainteresovani za ovaj kurs su tipično budući ili aktuelni administratori Windows Server 2012 R2 sistema, bez velikog iskustva, zainteresovani da steknu životno važna, kompetitivna znanja iz oblasti administracije sistema koja će im poslužiti dugi niz godina u budućnosti jer se fundamentalne tehnologije obično sporo i iterativno menjaju kroz generacije Windows server operativnih sistema. Kurs mogu pohađati i iskusni administratori koji dugi niz godina nisu obnavljali svoja fundamentalna znanja i kojima je potrebno da brzo usvoje razlike koje su se u međuvremenu pojavile. Takođe je namenjen IT profesionalcima koji žele da steknu Microsoft Certified Solutions Associate – MCSA ili Microsoft Certified Solutions Expert – MCSE sertifikat. Mogu ga pohađati i profesionalci sa prethodnim iskustvom na platformama koje ne potiču iz firme Microsoft a koji takođe žele kompetencije iz oblasti Windows administracije.

Potrebno je da kandidati poznaju osnove PC hardvera i da poznaju rad u operativnom sistemu Microsoft Windows.


Trajanje i tempo kursa:

40 školskih časova (30 sati)


Literatura za polaznike:

Priručnik za polaznike  – zvanična Microsoft literatura  (elektronski)

U učionici su obezbeđeni računari sa virtualnim okruženjem koji omogućavaju izradu laboratorijskih vežbi i sticanje znanja i iskustva u realnim uslovima rada.


Ispiti i sertifikati:

Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA)

Ispit 410: Installing and Configuring Windows Server 2012

Kako bi Vam dodatno olakšali proceduru prijave ispita napravili smo dokument sa detaljnim uputstvom koji možete preuzeti ovde.


Biografija predavača:

Olivera Todorović po zanimanju diplomirani inženjer mašinstva, grupe za Proizvodno mašinstvo. Tokom školovanja stekla osnovna znanja vezana za umrežavanje,  računarske tehnologije, automatizaciju, baze podataka i industrijsku robotiku. Započela karijeru kao sistem administrator domenskog okruženja sa preko 100 korisnika i računara. Zatim u servisima renomiranih proizvođača računarske opreme kao što su HP i Dell, na poslovima servisa i održavanja servera. Potom i u tehničkoj podršci, help desku i serverskoj administraciji. Polagala stručne sertifikate i stekla zvanja iz oblasti administracije servera: „Microsoft Certified Solution Associate: Windows Server 2012 (MCSA)“ i „Microsoft Certified Solutions Expert: Server Infrastructure (MCSE)“ , kao i licenciranja „Microsoft Certified Technology Specialist: Volume Licensing Specialist, Small and Medium Organizations“.

Trenutno radi na poslovima razvoja aplikacija nad bazama podataka.

Kao predavač u oblasti serverske administracije na Windows server tehnologiji, sa sertifikatom „Microsoft certified Trainer“ radi preko 3 godine. Tokom ovog perioda obučavala je administratore u firmama kao što su: SDPR Export – Import, Er Srbija, Službeni Glasnik, JP PTT srbija, Infostan, Ministarstvo finansija – Uprava za trezor,  Elektromreže Srbije (EMS) i Narodne skupštine Srbije.