20411: Administering Windows Server 2012

Opšti podaci o kursu:

Ovaj kurs pruža instrukcije i praksu potrebnu za administraciju Windows Servera 2012, uključujući i verziju Windows Server 2012R2. U trajanju od 40 školskih časova, kurs je drugi deo serije kurseva koji obezbeđuju sticanje znanja i veština neophodnih za implementaciju osnovne Windows Server 2012 infrastrukture u postojećem enterprise okruženju.

Tri kursa zajedno pokrivaju implementaciju, održavanje, implementaciju servisa i infrastrukture u Windows Server 2012 okruženju. Iako postoje ukrštanja sa zadacima između sva tri kursa, ovaj kurs je prvenstveno fokusiran na konfiguraciju osnovnih servisa kao što su Networking, Storage, Active Directory Domain Services (AD DS), Group Policy, File and Print Services, i Hyper-V.

Ovaj kurs je fokusiran na administrativne zadatke potrebne za održavanje Windows Server 2012 infrastrukture kao što su konfiguracija i troubleshooting DNS-a, upravljanja korisnicima i grupama u AD DS-u, grupne polise, implementaciju udaljenog pristupa kao što su DirectAccess, VPNs i Web Application Proxy, implementaciju Network Policisa i Network Access Protection, Data Security, izrada, primenjivanje i održavanje serverskih imidža, kao i update menadžment i nadgedanje Windows Server 2012 okruženja.

Kurs je mapiran direktno i preporučen je kao priprema za ispit: Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) Exam 411: Administering Windows Server 2012, koji je drugi od tri ispita zahtevana za MCSA: Windows Server 2012 sertifikat.

Vežbe u ovom kursu su na Windows Server 2012R2 i Windows 8.1 operativnim sistemima.


Ovaj kurs možete pohađati i online:

Ukoliko niste u mogućnosti da pohađate redovnu nastavu ili želite da sami izaberete mesto, vreme i  tempo za učenje, prijavite se za online kurs. Za više informacija o online kursevima kliknite ovde.


Šta ćete naučiti?

Nakon završetka kurs polaznici će moći da:

 • Konfigurišu i rešavaju probleme u Domain Name Systemu
 • Održavaju Active Directory Domain Services
 • Upravljaju sa User and Service Accounts
 • Implementiraju infrastrukturu Grupnih Polisa
 • Upravljaju User Desktopovima korišćenjem Group Policy
 • Instaliraju, konfigurišu i rešavaju probleme u Network Policy Serveru
 • Implementiraju Network Access Protection
 • Implementiraju Remote Access
 • Optimizuju File Services
 • Konfigurišu Encryption i Advanced Auditing
 • Razvijaju i upravljaju slikama servera
 • Implementiraju Update Managements
 • NadgledajuWindows Server 2012

Detaljan sadržaj kursa možete pogledati na zvaničnom Microsoft sajtu https://www.microsoft.com/en-us/learning/course.aspx?cid=20411D 


Kome je kurs namenjen?

Kandidati zainteresovani za ovaj kurs su tipično budući ili aktuelni administratori Windows Server 2012 R2 sistema, bez velikog iskustva, zainteresovani da steknu životno važna, kompetitivna znanja iz oblasti administracije sistema koja će im poslužiti dugi niz godina u budućnosti jer se fundamentalne tehnologije obično sporo i iterativno menjaju kroz generacije Windows server operativnih sistema. Kurs mogu pohađati i iskusni administratori koji dugi niz godina nisu obnavljali svoja fundamentalna znanja i kojima je potrebno da brzo usvoje razlike koje su se u međuvremenu pojavile. Takođe je namenjen IT profesionalcima koji žele da steknu Microsoft Certified Solutions Associate – MCSA ili Microsoft Certified Solutions Expert – MCSE sertifikat. Mogu ga pohađati i profesionalci sa prethodnim iskustvom na platformama koje ne potiču iz firme Microsoft a koji takođe žele kompetencije iz oblasti Windows administracije.

Naša topla preporuka je da kandidati pre pohađanja ovog kursa odslušaju kurs 20410: Installing and Configuring Windows Server 2012.


Trajanje i tempo kursa:

40 školskih časova (30 sati)


Literatura za polaznike:

Priručnik za polaznike  – zvanična Microsoft literatura  (elektronski).

U učionici su obezbeđeni računari sa virtualnim okruženjem koji omogućavaju izradu laboratorijskih vežbi i sticanje znanji i iskustva u realnim uslovima rada.


Ispiti i sertifikati:

Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA)

Ispit 411: Administering Windows Server 2012

Kako bi Vam dodatno olakšali proceduru prijave ispita napravili smo dokument sa detaljnim uputstvom koji možete preuzeti ovde.


Biografija predavača:

Olivera Todorović po zanimanju diplomirani inženjer mašinstva, grupe za Proizvodno mašinstvo. Tokom školovanja stekla osnovna znanja vezana za umrežavanje,  računarske tehnologije, automatizaciju, baze podataka i industrijsku robotiku. Započela karijeru kao sistem administrator domenskog okruženja sa preko 100 korisnika i računara. Zatim u servisima renomiranih proizvođača računarske opreme kao što su HP i Dell, na poslovima servisa i održavanja servera. Potom i u tehničkoj podršci, Help Desku i serverskoj administraciji. Polagala stručne sertifikate i stekla zvanja iz oblasti administracije servera: „Microsoft Certified Solution Associate: Windows Server 2012 (MCSA)“ i „Microsoft Certified Solutions Expert: Server Infrastructure (MCSE)“ , kao i licenciranja „Microsoft Certified Technology Specialist: Volume Licensing Specialist, Small and Medium Organizations“.

Trenutno radi na poslovima razvoja aplikacija nad bazama podataka.

Kao predavač u oblasti serverske administracije na Windows server tehnologiji, sa sertifikatom „Microsoft certified Trainer“ radi preko 3 godine. Tokom ovog perioda obučavala je administratore u firmama kao što su: SDPR Export – Import, Er Srbija, Službeni Glasnik, JP PTT srbija, Infostan, Ministarstvo finansija – Uprava za trezor,  Elektromreže Srbije (EMS) i Narodne skupštine Srbije.