Opšti podaci o kursu:

Ovaj kurs pruža instrukcije i praksu potrebnu za konfiguraciju naprednih servisa Windows Servera 2012 i Windows Servera 2012R2. U trajanju od 40 školskih časova kurs je deo serije kurseva koji obezbeđuje sticanje znanja i veština neophodnih za implementaciju osnovne Windows Server 2012 infrastrukture u postojećem enterprise okruženju.

Tri kursa zajedno pokrivaju implementaciju, održavanje, implementaciju servisa i infrastrukture u Windows Server 2012 okruženju. Iako postoje ukrštanja sa zadacima između sva tri kursa, ovaj kurs je prvenstveno fokusiran na naprednu konfiguraciju napredni mrežni servisi, Active Directory Domain Services (AD DS), Active Directory Rights Management Services (AD RMS), Active Directory Federation Services (AD FS), Network Load Balancing, Failover Clustering, business continuity i disaster recovery services, kao i pristup tehnologijama za razvoj i zaštitu kao što su Dynamic Access Control (DAC), i Web Application Proxy integracija sa AD FS i Workplace Join.

Ovaj kurs je fokusiran na administrativne zadatke potrebne za održavanje Windows Server 2012 infrastrukture kao što su konfiguracija i troubleshooting DNS-a, upravljanja korisnicima i grupama u AD DS-u, Grupne polise, implementaciju udaljenog pristupa kao što su DirectAccess, VPNs i Web Application Proxy, implementaciju Network Policisa i Network Access Protection, Data Secerity, izrada, primenjivanje i održavanje serverskih imidža, kao i update menadžment i nadgledanje Windows Server 2012 okruženja.

Kurs je mapiran direktno i preporučen je kao priprema za ispit: Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) Exam 412: Configuring Advanced Windows Server 2012 Services,  koji je treći od tri ispita zahtevana za MCSA: Windows Server 2012 sertifikat.

Vežbe u ovom kursu su na Windows Server 2012R2 i Windows 8.1 operativnim sistemima.


Ovaj kurs možete pohađati i online:

Ukoliko niste u mogućnosti da pohađate redovnu nastavu ili želite da sami izaberete mesto, vreme i  tempo za učenje, prijavite se za online kurs. Za više informacija o online kursevima kliknite ovde.


Šta ćete naučiti?

Nakon završenog kursa 20412: Configuring Advanced Windows Server 2012 Services  korisnici će moći da :

 • Konfigurišu napredne odlike Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), Domain Name System (DNS), konfigurišu IP Address Management (IPAM) sa Windows Server 2012.
 • Konfigurišu i upravljaju iSCSI, BranchCache i FSRM.
 • Konfigurišu DAC za upravljanje i praćenje pristupa deljenim fajlovima.
 • Planiraju i implementiraju AD DS razvoj koji uključuje više domena i šuma.
 • Planiraju i implementiraju AD DS razvoj koji uključuje različite lokacije.
 • Implementiraju i konfigurišu razvoj Active Directory Certificate Services (AD CS).
 • Implementiraju razvoj AD RMS.
 • Implementiraju razvoj AD FS.
 • Obezbede visoku dostupnost i load balancing za web-based applicije implementiranjem Network Load Balancing (NLB).
 • Obezbede visoku dostupnost  za mrežne servise i aplikacije implementacijom failover clusteringa.
 • Implementiraju failover cluster i konfigurišu visoko mrežne servise.
 • Razvijaju i upravljaju Hyper-V virtualnim mašinama u failover clusteru.
 • Implementiraju „backup and disaster recovery“ rešenje zasnovano na poslovnim i tehničkim zahtevima.

Detaljan sadržaj kursa možete pogledati na zvaničnom Microsoft sajtu : https://www.microsoft.com/en-us/learning/course.aspx?cid=20412


Kome je kurs namenjen?

Kandidati zainteresovani za ovaj kurs su obično budući ili aktuelni administratori Windows Server 2012 R2 sistema, bez velikog iskustva. Kurs mogu pohađati i iskusni administratori koji tipično nisu upoznati sa tehnologijama koje se ovde obrađuju. Takođe je namenjen IT profesionalcima koji žele da steknu Microsoft Certified Solutions Associate – MCSA ili Microsoft Certified Solutions Expert – MCSE sertifikat. Mogu ga pohađati i profesionalci sa prethodnim iskustvom na platformama koje ne potiču iz firme Microsoft a koji takođe žele kompetencije iz oblasti napredne Windows administracije.

Naša topla preporuka je da kandidati pre pohađanja ovog kursa odslušaju kurseve 20410: Installing and Configuring Windows Server 2012 i 20411: Administering Windows Server 2012.


Trajanje i tempo kursa:

40 školskih časova (30 sati)


Literatura za polaznike:

Priručnik za polaznike  – zvanična Microsoft literatura  (elektronski)

U učionici su obezbeđeni računari sa virtualnim okruženjem koji omogućavaju izradu laboratorijskih vežbi i sticanje znanji i iskustva u realnim uslovima rada.


Ispiti i sertifikati:

Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA)

Ispit 412: Configuring advanced Windows Server 2012 Services

Kako bi Vam dodatno olakšali proceduru prijave ispita napravili smo dokument sa detaljnim uputstvom koji možete preuzeti ovde.


Biografija predavača:

Olivera Todorović po zanimanju diplomirani inženjer mašinstva, grupe za Proizvodno mašinstvo. Tokom školovanja stekla osnovna znanja vezana za umrežavanje,  računarske tehnologije, automatizaciju, baze podataka i industrijsku robotiku. Započela karijeru kao sistem administrator domenskog okruženja sa preko 100 korisnika i računara. Zatim u servisima renomiranih proizvođača računarske opreme kao što su HP i Dell, na poslovima servisa i održavanja servera. Potom i u tehničkoj podršci, Help Desku i serverskoj administraciji. Polagala stručne sertifikate i stekla zvanja iz oblasti administracije servera: „Microsoft Certified Solution Associate: Windows Server 2012 (MCSA)“ i „Microsoft Certified Solutions Expert: Server Infrastructure (MCSE)“ , kao i licenciranja „Microsoft Certified Technology Specialist: Volume Licensing Specialist, Small and Medium Organizations“.

Trenutno radi na poslovima razvoja aplikacija nad bazama podataka.

Kao predavač u oblasti serverske administracije na Windows server tehnologiji, sa sertifikatom „Microsoft certified Trainer“ radi preko 3 godine. Tokom ovog perioda obučavala je administratore u firmama kao što su: SDPR Export – Import, Er Srbija, Službeni Glasnik, JP PTT srbija, Infostan, Ministarstvo finansija – Uprava za trezor,  Elektromreže Srbije (EMS) i Narodne skupštine Srbije.