20413: Designing and Implementing a Server Infrastructure

Opšti podaci o kursu:

20413: Designing and Implementing a Server Infrastructure kurs pruža instrukcije i praksu potrebnu za planiranje, projektovanje i primenu fizičke i logičke  Windows Server 2012 R2 infrastrukture. U trajanju od 40 školskih časova kurs je prvi deo serije od dva kursa koji obezbeđuju znanja i veštine neophodne za projektovanje i implementaciju Windows Server 2012 R2 infrastrukture u enterpise okruženju. Ova dva kursa, zajedno pokrivaju projektovanje, planiranje, razvoj, sigurnost, automatizaciju i virtualizaciju enterprise serverske infrastrukture.

Ovaj kurs obezbeđuje znanja i veštine neophodne za izradu enterprise rešenja koje podržava manualnu i automatizovanu serversku instalaciju u fizičkom i virtualnom okruženju uključujući podršku za ’File and Storage’ servise, kao i DHCP,, IPAM, VPN i DirectAccess u enterprise okruženju. Obezbeđuje i veštine neophodne za implementaciju šume i domenske infrastrukture, uključujući multi domen/šume i ’Branch Office’ scenarija.

Kurs je mapiran direktno i preporučen je kao priprema za ispit: Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Exam 413: Designing and Implementing a Server Infrastructure ,  koji je četvrti od pet ispita zahtevana za MCSE: Server Infrastructure sertifikat.


Ovaj kurs možete pohađati i online:

Ukoliko niste u mogućnosti da pohađate redovnu nastavu ili želite da sami izaberete mesto, vreme i  tempo za učenje, prijavite se za online kurs. Za više informacija o online kursevima kliknite ovde.


Šta ćete naučiti?

Posle ovog kursa polaznici će moći da:

 • Planiraju serversku nadogradnju i migraciju.
 • Planiraju i implementiraju strategiju za razvoj servera.
 • Planiraju i razvijaju servere koristeći System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager (VMM).
 • Projektuju i održavaju IP konfiguraciju i upravljanje rešenjem adresiranja.
 • Projektuju i implementiraju rešenje o dodeljivanju i razrešavanju imena.
 • Projektuju i implementiraju AD DS šumu i domensku infrastrukturu.
 • Projektuju i implementiraju AD DS Infrastrukturu organizacionih jedinica (OU).
 • Projektuju i implementiraju Group Policy Object (GPO) strategiju.
 • Projektuju i implementiraju AD DS fizičku topologiju.
 • Planiraju i implementiraju storage i file servise.
 • Projektuju i implementiraju mrežnu zaštitu.

Detaljan sadržaj kursa možete pogledati na zvaničnom Microsoft sajtu: https://www.microsoft.com/en-us/learning/course.aspx?cid=20413A


Kome je kurs namenjen?

Kurs je namenjen IT profesionalcima koji su odgovorni za planiranje, projektovanje i razvoj fizičke i logičke Windows Server 2012 enterprise Active Directory® Domain Services (AD DS) infrastrukture, uključujući mrežne servise. Oni imaju prethodno iskustvo u radu se Windows Server operativnim sistemima i imaju sertifikat Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA): Windows Server 2012 ili ekvivalentna znanja i veštine.

Kurs je, takođe, namenjen i IT profesionalcima koji nameravaju da polažu ispite potrebne za Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE): Server Infeastructure sertifikat.


Trajanje i tempo kursa:

40 školskih časova (30 sati)


Literatura za polaznike:

Priručnik za polaznike  – zvanična Microsoft literatura  (elektronski)

U učionici su obezbeđeni računari sa virtualnim okruženjem koji omogućavaju izradu laboratorijskih vežbi i sticanje znanji i iskustva u realnim uslovima rada.


Ispiti i sertifikati:

Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE)

Ispit 413: Designing and Implementing and Server Infrastructure

 


Biografija predavača:

Olivera Todorović po zanimanju diplomirani inženjer mašinstva, grupe za Proizvodno mašinstvo. Tokom školovanja stekla osnovna znanja vezana za umrežavanje,  računarske tehnologije, automatizaciju, baze podataka i industrijsku robotiku. Započela karijeru kao sistem administrator domenskog okruženja sa preko 100 korisnika i računara. Zatim u servisima renomiranih proizvođača računarske opreme kao što su HP i Dell, na poslovima servisa i održavanja servera. Potom i u tehničkoj podršci, Help Desku i serverskoj administraciji. Polagala stručne sertifikate i stekla zvanja iz oblasti administracije servera: „Microsoft Certified Solution Associate: Windows Server 2012 (MCSA)“ i „Microsoft Certified Solutions Expert: Server Infrastructure (MCSE)“ , kao i licenciranja „Microsoft Certified Technology Specialist: Volume Licensing Specialist, Small and Medium Organizations“.

Trenutno radi na poslovima razvoja aplikacija nad bazama podataka.

Kao predavač u oblasti serverske administracije na Windows server tehnologiji, sa sertifikatom „Microsoft certified Trainer“ radi preko 3 godine. Tokom ovog perioda obučavala je administratore u firmama kao što su: SDPR Export – Import, Er Srbija, Službeni Glasnik, JP PTT srbija, Infostan, Ministarstvo finansija – Uprava za trezor,  Elektromreže Srbije (EMS) i Narodne skupštine Srbije.

IMG_6350