Server Infrastructure

Opšti podaci o kursu:

Ovaj kurs pruža instrukcije i praksu potrebnu za planiranje, projektovanje i primenu fizičke i logičke  Windows Server 2012 R2 infrastrukture. U trajanju od 40 školskih časova kurs je drugi deo serije od dva kursa koji obezbeđuju znanja i veštine neophodne za projektovanje i implementaciju Windows Server 2012 R2 infrastrukture u enterpise okruženju. Ova dva kursa, zajedno pokrivaju projektovanje, planiranje, razvoj, sigurnost, automatizaciju i virtualizaciju enterprise serverske infrastrukture. Ovaj kurs obezbeđuje znanja i veštine za implementaciju visoko dostupne i sigurne infrastrukture skoncetrisane na Active Directory®  Federation Service (AD FS), public key infrastructure (PKI) i Active Directory Rights Management Services (AD RMS). Takođe, pruža mogućnost da se steknu odgovarajuća znanja i veštine potrebne za planiranje i razvoj virtualnih mašina uključujuči tzv. Self-servise i automatizaciju razvoja virtualnih mašina, kao i planiranje i implementaciju strategije nadgledanja koja uključuje Microsoft® System Center 2012 R2-Operations Manager.

Kurs je mapiran direktno i preporučen je kao priprema za ispit: Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Exam 414: Implementing an Advanced Server Infrastructure ,  koji je peti od pet ispita zahtevana za MCSE: Server Infrastructure sertifikat.

Vežbe se izvode na Windows Server 2012 R2 and System Center 2012 R2.


Šta ćete naučiti?

Posle ovog kursa polaznici će moći da:

 • Opišu enterprise data center.
 • Planiraju i implementiraju strategiju serverske virtualizacije koristeći System Center 2012.
 • Planiraju i implementiraju mrežnu i storage infrastrukturu potrebnu za implementaciju strategije serverske virtualizacije.
 • Planiraju i razvijaju virtualne mašine na Windows Hyper-V®.
 • Planiraju i implementiraju rešenje virtualizovane administracije koristeći System Center 2012.
 • Planiraju i implementiraju strategiju nadgledanja koristeći Windows Server 2012 alate i Microsoft System Center 2012 – Operations Manager.
 • Planiraju i implementiraju infrastrukturu aplikativnih i file servisa koji su visoko dostupni.
 • Planiraju i implementiraju visoko dostupnu serversku infrastrukturu koristeći failover clustering u Windows Server 2012.
 • Planiraju i implementiraju strategiju poslovnog kontinuiteta u Windows Server 2012 okruženju.
 • Planiraju i implementiraju PKI razvoj i rešenja upravljanja sertifikatima.
 • Planiraju i implementiraju AD FS serverski razvoj i pristup aplikacijama svesnih tzv.  „claim-ova“
 • Planiraju i implementiraju Dynamic Access Control, Workplace Join i Work Folders.
 • Planiraju i implementiraju an AD RMS razvoj, planiraju i upravljaju AD RMS šablonima i pristupom i spoljašnjeg pristupa AD RMS servisima.

Detaljan sadržaj kursa možete pogledati na zvaničnom Microsoft sajtu https://www.microsoft.com/en-us/learning/course.aspx?cid=20414C


Kome je kurs namenjen?

Kurs je namenjen iskusnim IT profesionalcima koji su odgovorni za srednja ili velika „enterpise“ okruženja i imaju iskustvo u administraciji Windows Server 2012 i poseduju MCSA: Windows Server 2012 sertifikat ili ekvivalentne veštine.

Kurs je, takođe, namenjen i IT profesionalcima koji nameravaju da polažu ispite potrebne za Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE): Server Infrastructure sertifikat.


Trajanje i tempo kursa:

40 školskih časova (30 sati)


Literatura za polaznike:

Priručnik za polaznike  – zvanična Microsoft literatura  (elektronski)

U učionici su obezbeđeni računari sa virtualnim okruženjem koji omogućavaju izradu laboratorijskih vežbi i sticanje znanji i iskustva u realnim uslovima rada.


Ispiti i sertifikati:

Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE)

Ispit 414: Implementing an Advanced Server Infrastructure


Biografija predavača:

Olivera Todorović po zanimanju diplomirani inženjer mašinstva, grupe za Proizvodno mašinstvo. Tokom školovanja stekla osnovna znanja vezana za umrežavanje,  računarske tehnologije, automatizaciju, baze podataka i industrijsku robotiku. Započela karijeru kao sistem administrator domenskog okruženja sa preko 100 korisnika i računara. Zatim u servisima renomiranih proizvođača računarske opreme kao što su HP i Dell, na poslovima servisa i održavanja servera. Potom i u tehničkoj podršci, Help Desku i serverskoj administraciji. Polagala stručne sertifikate i stekla zvanja iz oblasti administracije servera: „Microsoft Certified Solution Associate: Windows Server 2012 (MCSA)“ i „Microsoft Certified Solutions Expert: Server Infrastructure (MCSE)“ , kao i licenciranja „Microsoft Certified Technology Specialist: Volume Licensing Specialist, Small and Medium Organizations“.

Trenutno radi na poslovima razvoja aplikacija nad bazama podataka.

Kao predavač u oblasti serverske administracije na Windows server tehnologiji, sa sertifikatom „Microsoft certified Trainer“ radi preko 3 godine. Tokom ovog perioda obučavala je administratore u firmama kao što su: SDPR Export – Import, Er Srbija, Službeni Glasnik, JP PTT srbija, Infostan, Ministarstvo finansija – Uprava za trezor,  Elektromreže Srbije (EMS) i Narodne skupštine Srbije.

IMG_6350