ASP.NET MVC 4

Opšti podaci o kursu:

Kroz zvaničan Microsoft kurs 20486C  polaznici će naučiti razvoj naprednih ASP.NET MVC aplikacija korišćenjem .NET 4.5 alata i tehnologije. Fokus je na programskim aktivnostima koji povećavaju performanse i skalabilnost web aplikacija. Na početku, ali i tokom samog kursa ASP.NET MVC se poredi sa već poznatom ASP.NET web forms tehnologijom tako da je kurs pogodan i za programere koji već imaju prethodnog iskustva u razvoju web aplikacija za ASP.NET. Polaznici se pripremaju i za polaganje ispita 70-486.


Šta ćete naučiti?

Agenda:

 • Pregled i upoznavanje sa ASP.NET MVC. Poređenje sa ASP.NET web forms.
 • Dizajniranje ASP.NET MVC   web aplikacija (odabir arhitekture, planiranje, pisanje dokumentacije, interakcija sa investitorom i korisnicima)
 • Kreiranje i razvoj ASP.NET MVC modela
 • Kreiranje i razvoj ASP.NET MVC kontrolera
 • Kreiranje i razvoj ASP.NET MVC pogleda
 • Testiranje i debagovanje (otklanjanje grešaka) u ASP.NET MVC web aplikacijama
 • Načini struktuiranja ASP.NET MVC  web aplikacija
 • Korišćenje i primena CSS u ASP.NET MVC web aplikacijama
 • Kreiranje strana sa brzim odzivom korišćenjem ASP.NET MVC (načini i metode keširanja, parcijalno osvežavanje strane)
 • Korišćenje JavaScript-a i jQuery biblioteke u razvoju ASP.NET MVC  5 web aplikacija
 • Kontrola pristupa i načini autentifikacije/autorizacije u ASP.NET MVC  5 web aplikacijama
 • Razvoj stabilnih i pouzdanih ASP.NET MVC  5 web aplikacija (aspekt sigurnosti, metode čuvanja sesije)
 • Korišćenje Windows Azure Web Servisa u ASP.NET MVC  5 web aplikacijama
 • Implementiranje Web API u ASP.NET MVC 5 web aplikacijama
 • Upravljanje HTTP zahtevima u ASP.NET MVC 5 web aplikacijama (HTTP modules, HTTP handlers, web sockets)
 • Deployment ASP.NET MVC 5 web aplikacija

Detaljan sadržaj kursa možete pogledati na zvaničnom Microsoft sajtu:  https://www.microsoft.com/en-us/learning/course.aspx?cid=20486


Kome je kurs namenjen?

Zvaničan Microsoft kurs 20486C namenjen je programerima koji žele da nauče razvoj web aplikacija korišćenjem tehnologije ASP.NET MVC 5 i programskog jezika C#.Za kurs je potrebno osnovno iskustvo u korišćenju paketa Visual Studio i osnovno poznavanje programskog jezika C#.


Trajanje i tempo kursa:

40 školskih časova / 5 dana po 8 časova dnevno.

Dinamika časova se može i promeniti u zavisnosti od grupe i dogovora sa polaznicima.


Literatura za polaznike:

Polaznici dobijaju literaturu u elektronskom obliku koja u potpunosti prati kurs i sve vežbe koje se rade tokom kursa.


Ispiti i seritifikati:

Kurs polaznike priprema  za polaganje zvaničnog Microsoft ispita 70-486.

Nastavni Centar Informatika svim polaznicima izdaje sertifikat o odslušanoj obuci, koji potvrđuje da polaznici vladaju materijom i da u praksi mogu da primene stečena znanja.


Biografija predavača:

Bojan Dulejan se profesionalno bavi programiranjem preko 15 godina, a od 2007. vlasnik je privatne agencije koja nudi razvoj rešenja za mala i srednja preduzeća u oblasti baza podataka, poslovnog izveštavanja i web aplikacija. Nekoliko puta predavač na konferenciji Microsoft Sinergija, povremeni stručni saradnik časopisa PC. Lista klijenata: www.profis.rs/clients, lista projekata: www.profis.rs/projects. MCP.