SharePoint

Opšti podaci o kursu:

U ovom kursu polaznici se obučavaju za korišćenje programerskih tehnika koje su zajedničke za skoro sav razvoj SharePoint rešenja. Prolazi se kroz razvoj SharePoint aplikacija sa serverske strane, klijentski objektni model, razvoj i deployment dodataka (SharePoint features), upravljanje identitima i dozvolama, ažuriranje listi i kreiranje upita, upravljanje i korišćenje meta podataka, korišćenje radnih tokova i prilagođavanje korisničkog interfejsa.


Šta ćete naučiti?

Agenda:

 • Uvod u Share Point platformu
 • Vrste Share Point rešenja
 • Razumevanje Share Point 2013 izvršnog modela i vrsta deploymenta rešenja
 • Uvod u Share Point objektni model
 • Rad sa sajtovima i listima kroz objektni model
 • Korišćenje podataka u Share Point listama kroz upite
 • Rad sa veoma velikim listama
 • Uvod u vrste Share Point dodataka (features, solutions)
 • Konfigurisanje Share Point dodataka
 • Rad sa sandbox dodacima
 • Razvoj web partova
 • Razvoj event receivera
 • Razvoj timer job-ova
 • Smeštaj konfiguracionih podataka
 • Uvod u Share Point autentifikaciju i autorizaciju
 • Upravljanje identitetima u Share Point-u
 • Konfigurisanje forms autentifikacije
 • Prilagođavanje izgleda i rada autentifikacije
 • Uvod u aplikacije za Share Point (SharePoint Apps)
 • Razvoj aplikacija za Share Point
 • Korišćenje klijentskog objektnog modela iz jezika C#
 • Korišćenje klijentskog objektnog modela iz jezika JavaScript
 • Korišćenje REST API-a iz jezika JavaScript
 • Uvod u Remote Hosted SharePoint aplikacije
 • Konfigurisanje Remote Hosted SharePoint aplikacija
 • Razvoj Remote Hosted SharePoint aplikacija
 • Uvod u upravljanje SharePoint Apps
 • Razumevanje App paketa
 • Publikovanje Share Point Apps
 • Instalacija, konfigurisanje i deinstalacija Share Point Apps
 • Automatizacija poslovnih procesa
 • Uvod u Share Point 2013 radne tokove (workflows)
 • Razvoj Share Point radnih tokova korišćenjem Visio 2013 i Share Point Designera 2013
 • Razvoj Share Point radnih tokova korišćenjem paketa Visual Studio
 • Upravljanje taksonomijom u Share  Point-u 2013
 • Rad sad tipovima sadržaja (Share Point content types)
 • Napredne tehnike u radu sa tipovima sadržaja
 • Definisanje prilagođenih Share Point listi
 • Definisanje prilagođenih Share Point sajtova
 • Upravljanje SharePoint sajtovima
 • Prilagođavanje Share Point korisničkog interfejsa (rad sa ribbon trakom)
 • Rad sa prilagođenim akcijama (Share Point custom actions)
 • Korišćenje komponenti korisničkog interfejsa sa klijentske strane (JavaScript, jQuery)
 • Prilagođavanje korisničkog interfejsa SharePoint listi
 • Kreiranje i primena tema
 • Brendiranje i prilagođavanje sajtova kreiranih šablonom Publishing site
 • Prilagođavanje sadržaja različitim platformama i uređajima
 • Konfigurisanje i prilagođavanje navigacije

Detaljnu agendu i sadržaj kursa na engleskom jeziku možete pogledati ovde.


Kome je kurs namenjen?

Kurs je namenjen programerima koji planiraju da razvijaju rešenja za SharePoint platformu u srednjim i velikim razvojnim okruženjima. Potrebno je osnovno poznavanje SharePoint-a, programskog jezika C# i osnovnog kreiranja ASP.NET web aplikacija (ASP.NET web forms).


Trajanje i tempo kursa:

40 školskih časova / 5 dana po 8 časova dnevno.

Dinamika časova se može i promeniti u zavisnosti od grupe i dogovora sa polaznicima.


Literatura za polaznike:

Polaznici dobijaju literaturu u elektronskom obliku koja u potpunosti prati kurs i sve vežbe koje se rade tokom kursa.


Ispiti i seritifikati:

Ova obuka predstavlja pripremu za polaganje ispita “70-488 Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Core Solutions” i sticanje zvanične Microsoft sertifikacije.

Za detaljne informacije o zvaničnom Microsoft ispitu kliknite ovde.


Biografija predavača:

Bojan Dulejan se profesionalno bavi programiranjem preko 15 godina, a od 2007. vlasnik je privatne agencije koja nudi razvoj rešenja za mala i srednja preduzeća u oblasti baza podataka, poslovnog izveštavanja i web aplikacija. Nekoliko puta predavač na konferenciji Microsoft Sinergija, povremeni stručni saradnik časopisa PC. Lista klijenata: www.profis.rs/clients, lista projekata: www.profis.rs/projects. MCP.