Microsoft SharePoint

Opšti podaci o kursu :

U okviru kursa 77-419 predstavlja se SharePoint 2013 kao kolaboraciono rešenje kompanije Microsoft. Demonstrira se Microsoft SharePoint sa strane krajnjeg korisnika i osnove biznis administracije. Detaljno se prikazuju mogućnosti za upravljanje dokumentacijom (verzionisanje, co-authoring, pretraga, organizacija, prava pristupa).


Šta ćete naučiti?

Agenda kursa

 • Upoznavanje sa Microsoft SharePoint platformom
 • Osnovna navigacija kroz SharePoint (Ribbon, Quick Launch, All Site Content, breadcrumb, Tree View)
 • Obrada pojmova: sajtovi, kolekcije sajtova, liste, taskovi, kalendari, biblioteke dokumenata, kolone, web partovi, workflow, setovi dokumenata, tipovi sadržaja
 • Demonstracija kako se kreiraju sajtovi, liste, biblioteke dokumenata, kolone, pogledi, filteri, taskovi, kalendari, upitnici, kako se edituje web strana i dodaju web partovi, kako se kreiraju osnovni radni tokovi (workflows)
 • Detaljan prikaz kolaboracionih mogućnosti i integracija sa Microsoft Office paketom (co-authoring, verzionisanje, check in/out)
 • Deljeni kalendari i pristup kalendarima iz Outlooka
 • Prava pristupa, grupe korisnika
 • Konfigurisanje i kolaboracija kroz My Site
 • Osnovno konfigurisanje i korišćenje pretrage
 • Prednosti u odnosu na klasičan file share
 • Osvrt na mogućnosti prilagođavanja (šta se može prilagoditi, šta mogu očekivati od developera i sl)
 • Prikaz prilagođenih Microsoft SharePoint portala
 • Diskusija scenarija za korišćenje Microsoft SharePoint-a (interakcija sa polaznicima i konkretni predlozi)
 • Najčešći problemi koji se javljaju kod biznis administracije i krajnjih korisnika

Kome je kurs namenjen?

Kurs je namenjen krajnjim korisnicima koji se prvi put susreću sa Microsoft SharePoint platformom. Nije potrebno nikakvo posebno predznanje sem korišćenja web pretraživača i Office paketa.


Trajanje i tempo kursa:

Dva dana ( 2 x 5 sati )


Literatura za polaznike:

Kurs se odvija u vidu demonstracije i kroz interakciju sa polaznicima. Pošto polaznici ne rade vežbe u okviru ovog kursa samo demonstrator ima računar. Polaznici će na kraju kursa dobiti PowerPoint prezentaciju u okviru koje se nalaze i linkovi ka Microsoft sajtu gde se detaljnije obrađuju pređene teme.


Ispiti i seritifikati:

Kurs je priprema za polaganje zvaničnog Microsoft ispita 77-419: SharePoint 2013.


Biografija predavača:

Bojan Dulejan se profesionalno bavi programiranjem preko 15 godina, a od 2007. vlasnik je privatne agencije koja nudi razvoj rešenja za mala i srednja preduzeća u oblasti baza podataka, poslovnog izveštavanja i web aplikacija. Nekoliko puta predavač na konferenciji Microsoft Sinergija, povremeni stručni saradnik časopisa PC. Lista klijenata: www.profis.rs/clients, lista projekata: www.profis.rs/projects. MCP.