Asertivno ponašanje i upravljanje konfliktima

Opšti podaci o kursu:

Asertivno ponašanje i upravljanje konfliktima kurs će učesnicima unaprediti veštine izražavanja mišljenja i osećanja na otvoren,  direktan i socijalno adekvatan način uz uvažavanje svojih i tuđih prava. Naučiće da se samopouzdano zauzmu za sebe na poslu, u konflktima i drugim socijalnim situacijama.


Šta ćete naučiti?

Teme kursa:

  • Razumevanje pojma asertivnosti
  • Asertivna prava
  • Zauzimanje za sebe na samopouzdan način
  • Kako reći ne i kako izbeći manipulaciju
  • Davanje i primanje povratne informacije (pohvale i kritike)
  • Značaj koncepta uvažavanja i samoprihvatanja
  • Stilovi ponašanja u konfliktima
  • Win-win

Način rada:  Trening se realizuje u grupi po principu aktivnog i iskustvenog učenja. Koriste se sledeće tehnike: prezentacija, male grupe, igranje uloga, grupna diskusija, rad u parovima i individualni zadaci.


Kome je kurs namenjen?

Trening je namenjen svim zaposlenim koji žele da unaprede svoje komunikacijske veštine, da se zauzmu za sebe u poslovnom okruženju i da samopouzdano ostvaruju svoje ciljeve.


Trajanje i tempo kursa:

Jedan dan (8 sati)


Literatura za polaznike:

Obezbedjena skripta predavaca- štampana verzija.


Seritifikati:

Nastavni Centar Informatika svim polaznicima izdaje sertifikat o odslušanoj obuci, koji potvrđuje da polaznici vladaju materijom i da u praksi mogu da primene stečena znanja.


Biografija predavača:

Ljiljana Dimitrijević ima skoro 20 godina iskustva rada u oblasti obrazovanja odraslih. Radi na proceni obrazovnih potreba, razvoju programa i planova, organizaciji i realizaciji obrazovnih aktivnosti i evaluacija obrazovanih aktivnosti i razvoju potreba na osnovu rezultata.  Diplomirani je andragog (Filozofski fakultet Beograd), magistrirala je na temu „Permanentno obrazovanje odraslih u funkciji unapredjenja poslovanja preduzeća“(Fakultet „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu) i doktorski je kandidat sa odobrenom tezom „Sistem kvaliteta kao faktor unapredjivanja efektivnosti i efikasnosti obrazovanja odraslih“ (Filozofski fakultet Beograd).

Kada je reč o poslovima koji se odnose na sisteme upravljanja i tu je iskustvo od 15 godina u uvođenju, implementaciji, kao i proverama sistema upravljanja u odnosu na ISO 9001, 14000, 18000. Poseduje sertifikate Exemplar Global (RABQSA) za navedene standarde, i radi kao auditor za NSF sertifikacionu kucu iz USA. Razvila profesionalnu trenersku shemu za Exemplar Global (RABQSA) sa još 4 stručnjaka iz sveta, po kojima se sad radi svuda u svetu pod kapom Exemplar Global (RABQSA).

Ljiljana Dimitrijević je član Društva Andragoga Srbije, RABQSA (Exemplar Global) član komiteta za profesionalne trenere, Quality Management Systems Lead Auditor Certified sertifikovan kod RABQSA.  Sertifikat br.: 8466, Environmental Management System Lead Auditor sertifikovan kod RABQSA. Sertifikat br: 8466.