C programski jezik

Opšti podaci o kursu:

C programski jezik je za programere ono što je latinski jezik za lingviste – prajezik svih modernih proceduralnih programskih jezika. Ko nauči da programira u C jeziku stvoriće odličnu osnovu za brzo učenje drugih programskih jezika kao što su C++, C#, Java, JavaScript, itd.

Ne tako davno C programski jezik je bio univerzalan jezik za programiranje i poslovnih i tehničkih sistema. Danas se C najčešće koristi za programiranje „real-time“ sistema ( u automatici, robotici, upravljanju industrijskim procesima i sl. ). Jezik C je još ovek jedan od osnovnih jezika pomoću kojih početnici stiču osnovna znanja iz kompjuterskih nauka.

Mnogi jezici direktni su naslednici logike i sintakse ovog. Java, JavaScript, C#, Objective-C, Perl, PHP, Python, kao i Unix’s C shell preuzeli su većinu bazičnih struktura i osnovnih opcija od C-a.


Šta ćete naučiti?

 •  Uvod u programiranje
 • Struktura C programa
 • Editovanje i kompilacija programa
 • Varijable, Izrazi, Operatori
 • Ulaz i izlaz
 • Iteracije ( ciklusi )
 • Odlučivanje ( selekcija )
 • Nizovi
 • Stringovi
 • Biblioteka matematičkih funkcija
 • Korisnički definisane funkcije
 • Formatizovani ulaz i izlaz
 • Pointeri
 • Strukture
 • Unije
 • Fajlovi ( ulaz i izlaz )
 • Dinamička dodela memorije
 • Argumenti komandne linije

Kome je kurs namenjen?

Kurs je namenjen svima koji žele da nauče da programiraju u C jeziku. Za ovaj kurs nije potrebno nikakvo predznanje, ali je poznavanje engleskog jezika velika prednost.

Posebno se preporučuje početnicima jer će se tokom kursa upoznati sa osnovnim konceptima proceduralnog i strukturalnog programiranja, sintaksom modernih programskih jezika i algoritamskim načinom razmišljanja pri rešavanju problema, što je dobra polazna osnova za sve druge kurseve iz oblasti kompjuterskih nauka.


Trajanje i tempo kursa:

40 školskih časova (30 sati)


Literatura za polaznike:

B. Kernighan, D.Ritchie: The C Programming Language, Prentice Hall, 1988.( elektronsko izdanje na engleskom jeziku ).

Introduction to the C Programming Language, Ohio Supercomputer Center (elektronsko izdanje na engleskom jeziku)


Seritifkat:

Nakon završenog  kursa Nastavni Centar Informatika će Vam izdati sertifikat koji potvrđuje da ste savladali tehnike i stekli dobre početne osnove za korišćenje C programskog jezika.


Biografija predavača:

dr Milan Popović ima višedecenijsko iskustvo u obrazovanju programera na Elektrotehničkom, Matematičkom, Ekonomskom i drugim fakultetima i visokoškolskim ustanovama u Crnoj Gori i Srbiji. Predavao je programiranje u FORTRANU, COBOL-u, PASCAL.u, BASIC-u, C, C++, C#, i Python-u.

Trenutno se bavi programiranjem web aplikacija korišćenjem LAMP platforme ( PHP-a, JavaScript-a, HTML-a, MySQL-a ).