CISSP

Opšti podaci o kursu:

 

Kurs pruža napredna znanja i veštine na polju informacione bezbednosti.

U trajanju od 40 školskih časova polaznici prolaze kroz sve aspekte informacione sigurnosti na najvišem nivou. Bezbednost informacionog sistema je primarni koncept ali se u velikoj meri ovaj kurs bavi upravljanjem rizikom i revizijom informacionog sistema. Osnovni koncepti i tehnike napada i odbrane detaljno se obrađuju na svakom od nivoa i u svim obimima.
Kurs je podeljen u 8 celina kako bi u najvećoj mogućoj meri ispoštovao koncept oficijalne CISSP obuke. Sve teme su u velikoj meri propraćene praktičnim primerima koji omogućavaju polaznicima da lakše i bolje razumeju tematiku.

Ovaj kurs pruža dovoljna predznanja za polaganje ispita CISSP – Certified Information System Security Professional, koji je svakako jedan od najbitnijih i najatraktivnijih sertifikata u oblasti informacione bezbednosti.


Šta ćete naučiti?

 • Bezbednost u službi funkcionalnosti (CIA)
 • Napredni principi autentifikacije i autorizacije
 • Mrežne protokole i vidove komunikacije kao osnov za uspešno eksploatisanje i zloupotrebu
 • Mrežni alati i principi za podizanje nivoa bezbednosti na mreži
 • Bezbednosni postulati u programiranju i bazama podataka
 • Bezbednost naprednih tehnologija, virtualizacije, cloud-a, mobilnih aplikacija
 • Fizička bezbednost i kontrola pristupa
 • Bežične mreže i komunikacije i načini zloupotrebe
 • Kriptografija, i model PKI infrastrukture
 • Penetration Testing
 • Digitalna forenzika i odgovor na incidente
 • Socijalni inžinjering i tehnike zloupotrebe ljudi
 • Upravljanje rizikom i metode smanjenja rizika podizanjem nivoa bezbednosti sistema
 • Revizija informacionog sistema, moduli i tehnike
 • Plan nastavka poslovanja i odgovora na napade (BCP i DRP)

Kome je kurs namenjen?

Kurs je namenjen polaznicima koji se bave informacionom ili IT bezbednošću, revizijom IT sistema, mrežnim ili sistem administratorima i inžinjerima koji su uključeni u proces podizanja nivoa bezbednosti na mreži.

Neophodno je osnovno poznavanje računarskih mreža i operativnih sistema, a poželjno je osnovno poznavanje postulata informacione bezbednosti.


Trajanje i tempo kursa:

Kurs podrazumeva 40 školskih časova, a izvodi se vikendom u trajanju od 8-10 školskih časova dnevno ili u večernjim terminima posle 17h u trajanju od 4 školska časa dnevno.


Literatura za polaznike:

Literatura u vidu štampanih skripti koje prate obuku.


Ispiti i seritifikati:

Ovaj kurs predstavlja pripremu za polaganje ispita :

CISSP –Certified Information System Security Professional

Comptia Security+


Biografija predavača:

Aleksandar Mirković je predavač sa zavidnim radnim iskustvom u oblasti informacionih tehnologija sa naglaskom na informacione tehnologije. Završio je doktorske studije u oblasti informacione bezbednosti. Vlasnik je sertifikata Comptia Security+, ali i velikog broja sertifikata u domenu IT infrastrukture.

Informacionom bezbednošću se aktivno bavi poslednjih godina na pozicijama rukovodioca informacione sigurnosti u najvećim trgovinskim lancima u Srbiji. Danas radi kao rukovodilac informacione sigurnosti u Opportuity banci. Suvlasnik je kompanije Secit Security Consulting koja se bavi Penetration Testing-om, digitalnom forenzikom i edukacijom u oblasti informacione bezbednosti. Jedan je od osnivača udruženja E-Sigurnost, koje okuplja najistaknutije pojedince i kompanije u domenu informacione bezbednosti.