Business Intelligence

Opšti podaci o kursu:

Nivo Kursa (Težina) – 300

Nastavni plan ovog kursa pokriva obuku polaznika u oblasti implementacije „BI“ i „Big Data“ analitičkih rešenja na Microsoft platformi. Polaznici će biti u prilici da nauče kako da koriste Microsoft Reporting servise, SharePoint Server i Office 365 Power BI u svrhu kreiranja BI rešenja. Kurs zatim nastavlja da opisje kako koristiti „Windows Azure Hdinsight“ kao sredstva za „Big Data“ analizu.


Šta ćete naučiti?

Nakon završetka kursa, polazici će biti u mogućnosti da urade:

 • Planiranje BI rešenja
 • Planiranje BI infrsatrukture
 • Dizajn „Data Waregouse“ na osnovu dobijenih zahteva
 • Dizajn ETL rešenja
 • Dizajn analitičkih data modela
 • Planiranje isporuke BI rešenja
 • Dizajn Reporting Services izveštaja
 • Dizajn izveštaja na bazi Excela
 • Planiranje SharePoint Server BI rešenja
 • Monitoring optimizacija BI rešenja
 • Planiranje BI operacija

Kome je kurs namenjen?

Kurs je namenjen database i BI profesionalcima koji su familijarni sa „Data Warehouse“ i corporativnim BI rešenjima napravljenim na SQL Server tehnologijama. Takodje kurs mogu pohadjati i iskusni analitičari koji žele da nauče kako da koriste Microsoft Tehnologije u cilju kreiranje svog BI rešenja.


Trajanje i tempo kursa:

Kurs traje 40 školskih časova.

U okviru predvidjenog broja časova oblasti su obradjene tako da polaznici na kraju svakog od 11 modula samostalno rade vežbe, čime ostvaruju neposredan kontakt sa samom materijom.


Literatura za polaznike:

Microsoft Official Courses (MOC) Training – 70467 Designing Self-Service Business Intelligence and Big Data Solutions


Ispiti i seritifikati:

Ovaj kurs predstavlja pripremu za polaganje zvaničnog Microsoft ispita:
(Exam 70-467) Designing Business Intelligence Solutions with Microsoft SQL Server