Fundamentals of a Windows Server 2012 Infrastructure

Opšti podaci:

Ovaj kurs pruža osnovna znanja i veštine potrebne za podizanje Windows server infrastrukture na Windows Serveru 2012.

U trajanju od 40 školskih časova obezbeđuje informacije o mrežnom okruženju, sigurnosti i sistemskoj administraciji potrebnim za implementaciju Windows Server infrastrukture.  Pokriva osnovne instalacije i konfiguracije mrežne infrastrukture, mrežnih komponenti, mrežnih protokola, serverskih rola, aktivnog direktorijuma, domenskih servisa, grupnih polisa, sigurnosti u oblasti IT, serverske sigurnosti, mrežne sigurnosti, sigurnosti softvera, nadgledanje serverskih performansi i održavanje Windows Servera.

Kurs je osmišljen u 13 modula, koji sadrže kako predavanja tako i vežbe koje se rade u virtualnom okruženju posebno pripremljenom za kurs, koje pruža polazniku mogućnost da stekne iskustvo u radu sa Windows Server 2012 platformom.

Ovaj kurs pruža dovoljna predznanja neophodna za slušanje kurseva za polaganje ispita za MCSA: Windows Server 2012.


Šta ćete naučiti?

Nakon završetka kursa polaznici će moći da:

 • izvrše lokalnu instalaciju sa medija Windows Servera 2012.
 • Izaberu adekvatnu storage tehnologiju i konfigurišu na Windows Serveru.
 • Opišu osnovne mrežne komponente i tehnologiju i odluče o adekvatnom hardveru i mrežnim komponentama za datu situaciju.
 • Implementiraju mreže izborom mrežnih hardverskih komponenti i tehnologije  i odluče o adekvatnom hardveru i mrežnim komponentama za datu situaciju.
 • Opišu protokole i servise Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) grupe protokola i implementiraju IPv4 u Windows okruženju.
 • Opišu i implementiraju serverske role.
 • Implementiraju i konfigurišu Active Directory Domain Service (AD DS) šumu.
 • Opišu koncept defense-in-depth i odluče kako da implementiraju ovaj pristup sa Windows Serverom.
 • Identifikuju sigurnosne odlike Windows Servera koji pomažu da se obezbedi defense-in-depth.
 • Identifikuju odlike koje se odnose na mrežnu sigurnost u Windows Servera za ublažavanje sigurnosnih pretnji mreži.
 • Identifikuju i implementiraju dodatne softverske komponente za proširenja sigurnosti preduzeća.
 • Nadgledaju server da prepoznaju nivo performansi.
 • Identifikuju Windows Server alate za održavanje i rešavanje problema u Windows Serveru.

Detaljan sadržaj kursa možete pogledati na zvaničnom Microsoft sajtu: https://www.microsoft.com/en-pk/learning/course.aspx?cid=10967


Kome je kurs namenjen?

Kurs je namenjen kandidatima koji žele da upoznaju Windows Server 2012 platformu.

Za slušanje kursa potrebno je da kandidati imaju osnovna znanja o računarima, kao i malo iskustva u radu sa operativnim sistemima kao što su Windows 7 ili Windows 8.


Trajanje i tempo kursa:

40 školskih časova (30 sati)


Literatura za polaznike:

Priručnik za polaznike – zvanična Microsoft literatura (elektronski)


Seritifkat:

Nastavni Centar Informatika svim polaznicima izdaje sertifikat o odslušanoj obuci, koji potvrđuje da polaznici vladaju materijom i da u praksi mogu da primene stečena znanja.


Biografija predavača:

Olivera Todorović po zanimanju diplomirani inženjer mašinstva, grupe za Proizvodno mašinstvo. Tokom školovanja stekla osnovna znanja vezana za umrežavanje,  računarske tehnologije, automatizaciju, baze podataka i industrijsku robotiku. Započela karijeru kao sistem administrator domenskog okruženja sa preko 100 korisnika i računara. Zatim u servisima renomiranih proizvođača računarske opreme kao što su HP i Dell, na poslovima servisa i održavanja servera. Potom i u tehničkoj podršci, Help Desku i serverskoj administraciji. Polagala stručne sertifikate i stekla zvanja iz oblasti administracije servera: „Microsoft Certified Solution Associate: Windows Server 2012 (MCSA)“ i „Microsoft Certified Solutions Expert: Server Infrastructure (MCSE)“ , kao i licenciranja „Microsoft Certified Technology Specialist: Volume Licensing Specialist, Small and Medium Organizations“.

Trenutno radi na poslovima razvoja aplikacija nad bazama podataka.

Kao predavač u oblasti serverske administracije na Windows server tehnologiji, sa sertifikatom „Microsoft certified Trainer“ radi preko 3 godine. Tokom ovog perioda obučavala je administratore u firmama kao što su: SDPR Export – Import, Er Srbija, Službeni Glasnik, JP PTT srbija, Infostan, Ministarstvo finansija – Uprava za trezor,  Elektromreže Srbije (EMS) i Narodne skupštine Srbije.

  Prijava za kurs

  Vaše ime i prezime (obavezno)

  Vaša e-pošta (obavezno)

  Vaš broj telefona (obavezno)

  Vaša adresa (obavezno)

  Naziv kursa (obavezno)

  Vaša poruka

  [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]