SQL Server

Opšti podaci o kursu:

Nivo Kursa (Težina) – 300

Kurs pokriva gradivo iz oblasti kreiranja i održavanja korporativnog BI rešenja. Polazinici će imati priliku da upoznaju implementaciju multidimenzionalnih i tabular data modela, kreiranje izveštaja upotrebom Microsoft SQL Server Reporting Servisa (SSRS), kreiraju „dashboard“ (kontrolne table) sa ključnim pokazateljima upotrebom Microsoft SharePoint Server PerformancePoint Servisa, kao i da bliže upoznaju poslovanje upoterbom „data mining“ tehnike.


Šta ćete naučiti?

Nakon završetka kursa, polazici će biti u mogućnosti da:

 • Objasne komponente, arhitekturu i prirodu BI rešenja
 • Kreiraju multidimenzionalnu bazu upotrebom Analysis servisa.
 • Implemetiraju dimenzije u kockama
 • Rad sa merama unutar kocke
 • Koriste MDX Sintaksu
 • Prilagode kocku svojim potrebama
 • Implemetiraju tabularni data model u svojim SQL Server Analysis servisima.
 • Koriste DAX sintaksu
 • Kreiraju izveštaje upotrebom Reporting servisa
 • Parametarizuju izveštaje i obogate ih grafikonima
 • Upravljaju izvršavanjem i prijemom izveštaja
 • Implementiraju „dasboard“ na SharePoint Serveru upotrebom PerformancePoint servisa.
 • Upotebe „data mining“ tehniku za proaktivnu analizu.

Kome je kurs namenjen?

Kurs je namenjen IT DB profesionalcima koji imaju potrebu za razvijanjem ili učestvovanjem u razvijanju BI rešenja a čije osnovne odgovornosti uključuju:

 • Implementaciju analitičkih data modela kao što su OLAP kocke
 • Implementaciju i dostavljanje izveštaja
 • Kreiranje kontrolnih tabli sa biznis performansama
 • Davanje podrške u proaktivnoj analizi upotrebom „data mining“ tehnike.

Poželjno je da polazinci imaju najmanje 2 godine iskustva u radu sa relacionim bazama podataka kao i znjanja:

 • Dizajniranje i normalizacija baza
 • Kreiranje zabela i veza izmedju njih
 • Pisanje upita upotrebom Transact-SQLa
 • Osnovno znanje o Data Warehouse topologiji
 • Poznavanje osnovnih programerskih konstrukcija kao što su petelje, grananje itd..
 • Poznavanje ključnih poslovnih prioriteta kao što su prihodi, profitabilnost i finansijsko računovodsvo su poželjni.

Trajanje i tempo kursa:

Kurs traje 40 školskih časova.

U okviru predvidjenog broja časova oblasti su obradjene tako da polaznici na kraju svakog od 12 modula samostalno rade vežbe, čime ostvaruju neposredan kontakt sa samom materijom.


Literatura za polaznike:

Microsoft Official Courses (MOC) Training – 70466 Implementing Data Models and Reports with Microsoft SQL Server 2012/2014


Ispiti i seritifikati:

Ovaj kurs predstavlja pripremu za polaganje zvaničnog Microsoft ispita:(Exam 70-466) Implementing Data Models and Reports with Microsoft SQL Server