JavaScript i jQuery za početnike

Opšti podaci o kursu:

JavaScript i jQuery za početnike obuka pomoći će polaznicima da ubrzaju i modernizuju Internet prezentacije. Naučiće kako se izgled Internet stranice može izmeniti posle učitavanja u pregledaču. Takođe, imaće prilike da se upoznaju sa bogatom zbirkom standardnih procedura iz biblioteke jQuery. Polaznici će kroz mnoštvo primera i samostalni rad imati prilike da se upoznaju sa sintaksom JavaScript – a.


Zašto da odaberete JavaScript?


Šta ćete naučiti:

 1. Osnove strukture i semantike jezika HTML i JavaScripta – a
 2. Output
 3. Sintaksa
 4. Instrukcije
 5. Komentari
 6. Promenljive
 7. Tipovi podataka
 8. Nizovi
 9. Objekti
 10. jQuery
 11. Opseg
 12. Događaji
 13. Metod

Kome je kurs namenjen:

 • Svima onima koji su imali dodira sa front-end razvojem ili se aktivno njime bave svakodnevno, a poznavanje JavaScripta je poslednja stavka koja im nedostaje da bi zaokružili tu oblast.
 • Svima onima čiji se rad sa JavaScriptom zasniva pretežno na kopiranju rešenja sa interneta i može se opisati kao “krpljenje/uklapanje” skriptova sa minimalnim razumevanjem ili čak i bez njega.
 • Svima onima koji imaju želju da se upoznaju sa JavaScriptom kao jezikom i alatom koji im može pomoći da svoju karijeru usmere u novim pravcima.

Ovaj kurs je namenjen polaznicima koji žele da uđu u svet WEB dizajna i samostalno kreiraju struktuirane i dinamičke WEB prezentacije. Polaznici će imati priliku da nauče osnove metode i principe rada JavaScripta u HTML – u. Sve teme su pokrivene praktičnim radom i vežbama. Ovaj kurs je logički nastavak kursa: HTML5 & CSS3 za početnike i dobar uvod za programski jezik JAVA.


Trajanje kursa:

18 školskih časova (14 sati)


Literatura:

Obezbedjena skripta predavaca- štampana verzija.


Sertifkat:

Nakon završenog  kursa Nastavni Centar Informatika će Vam izdati sertifikat koji potvrđuje da ste savladali tehnike i stekli dobre početne osnove za korišćenje JavaScript programskog jezika.


Potrebni preduslovi:

Osnovno poznavanje HTML i CSS – a.


Biografija predavača:

Nenad Kapunac je sertifikovani IT trener i konsultant. Organizovao je i održao veliki broj korporativnih i specijalističkih obuka u domaćim i stranim preduzećima, u zemlji i inostranstvu, među kojima su IBM, Atos Consulting – za ministarstva u Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji, Mobtel, Watania – Kuwait, TeleStet – Greece i dr. Dugogodišnji je predavač i instruktor.

Nenad Kapunac