Opšti podaci o kursu:

Ova jednodnevna radionica je osmišljena tako polaznicima pruža osnovne informacije vezane za fondove Evropske Unije, počev od toga koji su to fondovi na raspolaganju, kako planirati projekat, koje alate i tehnike koristiti u postupku pripreme projekata, kao i kako pisati projektni predlog, odnosno popuniti aplikacioni formular.


Šta ćete naučiti?

Теме:

 • Koje grupe fondova EU i instrumenti u okviru njih postoje;
 • Šta želimo postići projektom i šta je „PCM-Project Cycle Management“;
 • Pristup logičkog okvira/Matrica logike projekta-Logical Framework Approach/Matrix;
 • Analiza problema i ciljeva-stablo problema i ciljeva;
 • Uvod u pripremu aplikacija za EU grantove (smernice za podnosioce predloga projekata-„Guidelines for applicants“);
 • Izvori finansiranja-uvod u pretragu poziva;
 • Kako popuniti aplikaciju-formular;
 • „PRAG“ procedure i postupak javnih nabavki;
 • Ko su relevantni učesnici u postupku pripreme i sprovođenja projekata, kao i u postupku izveštavanja.

Način rada: kratka predavanja, aktivno i iskustveno učestvovanje polaznika u različitim oblicima interaktivnog rada; rad u parovima; grupna diskusija.


Kome je kurs namenjen?

Kurs je namenjen:

 • Donosiocima odluka u organizaciji/instituciji („top-menadžmentu“)
 • Funkcionalnim menadžerima („srednjem menadžmentu“)
 • Zaposlenima koji žele da se osposobe za pripremu projekata koji se finansiraju iz EU

Trajanje i tempo kursa:

Jedan dan (8 sati)


Literatura za polaznike:

Obezbedjena skripta predavaca- štampana verzija.


Ispiti i seritifikati:

Nastavni Centar Informatika svim polaznicima izdaje sertifikat o odslušanoj obuci, koji potvrđuje da polaznici vladaju materijom i da u praksi mogu da primene stečena znanja.


Biografija predavača:

Milan Vujović ima preko 10 godina iskustva u radu sa MSPP u oblasti pravnog konsaltinga, obuka i mentoringa, kao i treninga trenera. Dodatno, poseduje višegodišnje iskustvo u pripremi i sprovođenju međunarodnih projekata, kao i u radu sa međunarodnim donatorima i na donatorskim projektima. Milanova ekspertiza je vezana za projektno upravljanje u delu pripreme, vođenja, praćenja i evaluacije bazirane na metodologijama, koje kombinuju pristupe teorije promene i logičke matrice.


Cena:

15.500,00 RSD + PDV