Kako obnoviti projekat u nevolji

Opšti podaci o kursu:

Da li projekat u nevolji može da uspe ili propadne najviše zavisi od efektivnosti aktivnosti preuzetih da se projekat obnovi. Pre preuzimanja istih, bitno je da organizacija je sposobna da prepozna problem I pripremi se da preuzme adekvatne korektivne mere. Ovaj dvodnevni trening se upravo bavi ovim izazovima.


Šta ćete naučiti?

Teme:

 • Šta je projekat u nevolji ili posrnuli projekat?
 • Kako prepoznati takvo stanje projekta?
 • Strategije za oporavak projekta
 • Kako preuzeti projekat koji je zapao u nevolje?
 • Oporavak posrnulog projekta
 • Razvoj i sprovođenje plana oporavka
 • Kreiranje plana ocene oporavka projekta
 • Brza procena i proces oporavka
 • Kako motivisati tim koji radi na projektu u nevolji?

Kome je kurs namenjen?

Top menadžerima

 • Funkcionalnim menažerima
 • Projektnim menadžerima
 • Članovima projektih timova.

Polaznici bi trebalo da imaju iskustva u vođenju projekata ili bar da su bili članovi projektnih timova.


Trajanje i tempo kursa:

dva dana (2x 8 sati)


Literatura za polaznike:

Obezbedjena skripta predavaca- štampana verzija.


Seritifkat:

Nastavni Centar Informatika svim polaznicima izdaje sertifikat o odslušanoj obuci, koji potvrđuje da polaznici vladaju materijom i da u praksi mogu da primene stečena znanja.


Biografija predavača:

Biljana Obradović ima preko 15 godina iskustva rada na ICT projektima na rukovodećim i konsultantskim pozicijama. Poseduje ISO/lEC 27001 lead audit sertifikat, ITIL foundation sertifikat, kao i međunarodnu Cambridge diplomu za upravljanje projektima (IDPM). Kroz rad na pozicijama Programskog i Projeknog menadžera na softverskim projektima je primenjivala metodologije poput PMC, PMBOK, Logical Framework, Agile PM, kao i Scrum-a.

Kao trener Biljana ima preko 10 godina iskustva u realizaciji treninga u oblastima projektnog i programskog menadžmenta, prodaje, upravljanja kvalitetom. upravljanje odnosima sa klijentima, rukovođenja, upravljanja promenama, upravljanja stresom, itd.

Autorka je akreditovane obuke za MSPP, kao i sertifikovani konsultant za poslovne veštine pri Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj.

Takođe je, trener Instituta za standardizaciju Srbije za sledeće standarde: 27001 (Upravljanje bezbednošću informacija), Upravljanje rizicima na osnovu 27005, upravljanje projektima prema 21500, kao i 22301 (upravljanje kontinuitetom poslovanja).

Biljanini klijenti kojima je do sad držala treninge dolaze iz oblasti finansija, ICT sektora, javnog sektora i MSPP.