kreativnost

Opšti podaci o kursu:

Kreativnost kao pojam se odnosi kako na sposobnost da se produkuju originalne ideje, tako i na originalnost i fleksibilnost u njihovom realizovanju. Sposobnost kreativnog i fleksibilnog funkcionisanja je faktor koji omogućava opstanak i razvoj kompanije, naročito u vremenu kriza, izazova i promenljivih tržišnih uslova. Veština da se stvari ponekad posmatraju iz potpuno drugačije perspektive, intuitivno i na prvi pogled neracionalno je vredan kvalitet koji može predstavljati osnovni distinktivni faktor između prosečno ostvarenih i izuzetno uspešnih poslovnih ljudi. Kreativna osoba neguje dete u sebi, zato je kreativnost čvrsto povezana sa zadovoljstvom u radu, igrom, nekonvencionalnošću i spremnošću da se zakorači u nepoznato.


Šta ćete naučiti?

Teme kursa:

  • Inteligencija, kreativnost i stvaralačko mišljenje
  • Usmerenost na proces i usmerenost na cilj
  • Kreativnost u kontekstu promene paradigme
  • Tehnike kreatvnog generisanja ideja
  • Tehnika šest šešira
  • Tehnika korišćenja dijagrama
  • Kreativnost i igra.

Način rada:  Trening se realizuje u grupi, po principu interaktivnog rada i iskustvenog učenja.


Kome je kurs namenjen?

Seminar je namenjen svim poslovnim ljudima koji rade u kompetitivnom okruženju u kome je važno imati sposobnost drugačijeg, inovativnog i fleksibilnog mišljenja, kao i onima koji žele da unaprede veštine kreativnog pristupa svakodnevnim izazovima.


Trajanje i tempo kursa:

Jedan dan (8 sati)


Literatura za polaznike:

Obezbedjena skripta predavaca- štampana verzija.


Ispiti i seritifikati:

Nastavni Centar Informatika svim polaznicima izdaje sertifikat o odslušanoj obuci, koji potvrđuje da polaznici vladaju materijom i da u praksi mogu da primene stečena znanja.


Biografija predavača:

Brankica Ristić je završila psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a status RE i KBT psihoterapeutkinje stekla u REBT pridruženom trening centru Instituta Albert Elis.

Sertifikovana je trenerica asertivne komunikacije sa dvadesetogodišnjem iskustvom u dizajniranju i izvođenju različitih obuka i treninga za trenere u nevladinom, javnom i profitnom sektoru, kao i u koordiniranju i realizaciji kvantitativnih i kvalitativnih istraživanja.

Autorka akreditovanih obuka za zaposlene u obrazovnom sistemu.