20461-Querying Microsoft SQL Server 2012

Opšti podaci o kursu:

Ovaj kurs predstavlja polaznu osnovu za celokupnu SQL oblast, prvi je od serije kurseva koji obezbeđuje sticanje znanja I veština u navedenoj oblasti. Osnovni cilj obuke je da priprema polaznika za ispit 70-461. Samim tim omogućava polaznicima dobru osnovu za dalji rad i usavršavanje na poljima administracije i razvoja baza podataka, Buisness Intelligence-a… Kao osnovu znanja za pohađanje navedenog kursa Microsoft predviđa iskustvo u radu sa relacionim bazama podataka i osnovno poznavanje Windows operativnog sistema i njegovih funkcionalnosti.


Ovaj kurs možete pohađati i online:

Ukoliko niste u mogućnosti da pohađate redovnu nastavu ili želite da sami izaberete mesto, vreme i  tempo za učenje, prijavite se za online kurs. Za više informacija o online kursevima kliknite ovde.


Šta ćete naučiti?

Obuka je planirana po zvaničnoj Microsoft agendi i podrazumeva pregled najbitnjih mogućnosti i koncept funkcionisanja unutar navedene tehnologije. Osnove arhitekure, Transaction-SQL, različitih tipovi podataka unutar SQL-a, njihovo sređivanje i modifikovanje, postavljanje upita i mnogo, mnogo više.

Za detaljnu agednu pratiti lik https://www.microsoft.com/en-us/learning/course.aspx?cid=20461


Kome je kurs namenjen?

Obuka je namenjena IT profesionalcima koji se bave razvojem i administracijom baza podataka, kao i BI profesionalcima. Takođe, svi zainteresovani za učenje navedenih tehnologija su dobrodošli, s obzirom na to da se tokom kursa prolaze sve najvažnije mogućnosti SQL platforme.


Trajanje i tempo kursa:

40 školskih časova (30 sati)


Literatura za polaznike:

Priručnik za polaznike  – zvanična Microsoft literatura  (elektronski)

U učionici su obezbeđeni računari sa virtualnim okruženjem koji omogućavaju izradu laboratorijskih vežbi i sticanje znanja i iskustva u realnim uslovima rada.


Ispiti i sertifikati:

Celokupna obuka je odlična priprema za zvaničnu Microsoft sertifikaciju. Nakon obuke polaznici su u mogućnosti da polažu ispit 70-461 – Querying Microsoft SQL Server 2014. Sam ispit možete takođe polagati u našem Nastavnom Centru – ovlašćenom Person VUE testnom centru