20462-Administering Microsoft SQL Server Databases

Opšti podaci o kursu:

Ovaj kurs posvećen je polaznicima koji žele da steknu znanje i praksu u oblasti administracije Microsoft SQL baze podataka. Drugi je od serije kusreva koji se nalaze u sklopu MCSA SQL obuka. Osnovni cilj obuke je da pripremi polaznike za ispit 70-462: Administering Microsoft SQL Server 2014 Databases. Samim tim omogućava polaznicima dobru osnovu za dalji rad i usavršavanje na poljima administracije baza podataka. Kao osnovu znanja za pohađanje navedenog kursa Microsoft predviđa iskustvo u radu sa relacionim bazama podataka, poznavanje Transact-SQL i osnovno poznavanje Windows operativnog sistema i njegovih funkcionalnosti.


Šta ćete naučiti?

Kurs je planiran po zvaničnoj Microsoft agendi i podrazumeva pregled najbitnih mogućnosti i koncept funkcionisanja unutar navedene tehnologije.

–          Osnovni zadaci i alati za administiranje baze podataka

–          Instalacija i konfiguracija SQL Server 2014.

–          Planiranje i implementacija backup strategije

–          Povratak baze podataka iz backup-a

–          import I export podataka

–          praćenje SQL server aktivnosti

–          Upravljanje sigurnošću

 

Za detaljnu agednu pratiti lik https://www.microsoft.com/en-us/learning/course.aspx?cid=20462


Kome je kurs namenjen?

Obuka je namenjena IT profesionalcima koji se bave administracijom SQL baza podataka. Takođe, svi oni bez prethodnog iskustva, a zainteresovani za učenje navedenih tehnologija su dobrodošli.


Trajanje i tempo kursa:

40 školskih časova (30 sati)


Literatura za polaznike:

Priručnik za polaznike  – zvanična Microsoft literatura  (elektronski)

U učionici su obezbeđeni računari sa virtualnim okruženjem koji omogućavaju izradu laboratorijskih vežbi i sticanje znanja i iskustva u realnim uslovima rada.


Ispiti i sertifikati:

Celokupna obuka je odlična priprema za zvaničnu Microsoft sertifikaciju. Nakon obuke polaznici su u mogućnosti da polažu ispit 70-462 – Administering Microsoft SQL Server 2014 Databases . Sam ispit možete takođe polagati u našem nastavnom centru – ovlašćenom Person VUE testnom centru.