Data Warehouse

Opšti podaci o kursu:

Nivo Kursa (Težina) – 300

Kurs pokriva oblast implementacije DataWarehouse platformi u smislu podrške BI rešenjima. Polaznici kursa će naučiti kako da kreiraju DataWarehouse rešenje upotrebom Microsoft SQL Servera 2014, implementaciju ETL (Extract Transformation Load) upotrebom SSIS (SQL Server Integration Services), kontrolu i „čišćenje“ podataka upotrebom SQL Server Data Quality servisa i SQL Server Master Data Servisa.


Šta ćete naučiti?

Nakon završetka kursa polaznici će biti u mogućnosti da:

 • Objasne Data Waregouse concepte i arhitekturu
 • Izaberu odgovarajuću hardversku platformu za DataWarehouse
 • Dizajniraju i implemetiraju Data Warehouse
 • Implemetiraju tok podatka upotrebom SSIS paketa.
 • Pronadju i reše probleme u SSIS paketima
 • Implementiraju ETL rešenje koje podržava inkrementalno vađenje/upisivanje podataka u DataWareHouse
 • Izvrše čišćenje podataka upotrebom Microsoft Data Quality servisa
 • Urade nadogradnju SSIS paketa razvijanjem svojih skripti i komponenata
 • Konfigurišu i stave u produkciju SSIS pakete
 • Objasne kako BI rešenje može koristiti podakte iz Data Warehouse baze

Kome je kurs namenjen?

Kurs je namenjen IT profesionalcima koji imaju najmanje 2 godine iskustva u radu sa relacionim bazama podataka i to:

 • Dizajniranje i normalizacija baze
 • Kreiranje zabela i relacija izmedju njih
 • Kreiranje upita upotrebom TSQL jezika
 • Poznavanje osnovnih programerskih konstrukcija kao što su petelje, grananje itd…

Poznavanje ključnih poslovnih prioriteta kao što su prihodi, profitabilnost i finansijsko računovodsvo su poželjni.


Trajanje i tempo kursa:

Kurs traje 40 školskih časova.

U okviru predvidjenog broja časova oblasti su obradjene tako da polaznici na kraju svakog od 12 modula samostalno rade vežbe, čime ostvaruju neposredan kontakt sa samom materijom.


Literatura za polaznike:

Microsoft Official Courses (MOC) Training – 70463 Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2014


Ispiti i seritifikati:

Ovaj kurs predstavlja pripremu za polaganje zvaničnog Microsoft ispita:
(Exam 70-463) Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012/2014