Opšti podaci o kursu:

Microsoft Excel je program bez koga se ne može zamisliti poslovna upotreba računara. Ne postoji bolji program za tabelarne proračune. Svakodnevno se, u praksi, pokazuje koliko Excel pomaže, olakšava i unapređuje poslovanje, pa se može reći da je poznavanje rada u ovom programu, praktično, postao standard. Teško je, na primer, i zamisliti mogućnost da negde dobijete zaposlenje (ili unapređenje), a da ne znate da radite u Excelu.


Šta ćete naučiti?

Na osnovnom kursu upoznaćete se sa radnom okolinom Excela. Naučićete kako da napravite novu i radite sa postojećom radnom knjigom/tabelom. Naučićete metode rada s podacima, selektovanje ćelija, uređivanje tabela i podataka i na kraju se upoznati sa formulama i mogućnostima prezentovanja rezultata.

Nakon kursa, konačno ćete moći da kažete da poznajete Excel.

Agenda:

 1. Podešavanje programa i papira
 2. Operacije sa radnim listovima
 3. Selektovanje kolona, redova i ćelija
 4. Unos podataka u ćelije
 5. Neprecizno i precizno podešavanje širine kolona i visine redova
 6. Kompletno formatiranje ćelija (FORMAT CELLS)
 7. CUT i COPY u Excelu
 8. Kopiranje formata (FORMAT PAINTER)
 9. Kreiranje tabele
 10. Formule
 11. Funkcije (SUM, AVERAGE, MAX, MIN, IF)
 12. Apsolutne i relativne adrese
 13. Rad sa procentima
 14. Povezivanje radnih listova
 15. Sortiranje
 16. Grafikoni
 17. Štampanje

Kome je kurs namenjen?

 • Zaposlenima koji hoće bolje radno mesto u firmi
 • Preduzećima koja žele da obrazuju svoje radnike
 • Studentima koji žele da na vreme steknu neophodne poslovne veštine
 • Aktivistima u nevladinim organizacijama, sindikatima kojima su neophodni vođenje poslovne evidencije, obrada podataka, analize…
 • Nezaposlenima koji žele da postanu konkurentniji na tržištu rada i pobede konkurenciju
 • Osobama koje žele da imaju dobru evidenciju troškova i prihoda svog domaćinstva

Trajanje i tempo kursa:

12 školskih časova (9 sati)

Za potrebe organizovanih grupa (zaposleni u kompanijama, studenti…) fond časova i plan obuke se može korigovati u skladu sa dogovorom.


Literatura za polaznike:

Obezbedjena skripta predavaca- štampana verzija.


Ispiti i seritifikati:

Nastavni Centar Informatika svim polaznicima izdaje sertifikat o odslušanoj obuci, koji potvrđuje da polaznici vladaju materijom i da u praksi mogu da primene stečena znanja.


Biografija predavača:

Nenad Kapunac je sertifikovani IT trener i konsultant. Organizovao je i održao veliki broj korporativnih i specijalističkih obuka u domaćim i stranim preduzećima, u zemlji i inostranstvu, među kojima su IBM, Atos Consulting – za ministarstva u Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji, Mobtel, Watania – Kuwait, TeleStet – Greece i dr. Dugogodišnji je predavač i instruktor.