Opšti podaci o kursu:

Licenciranje Microsoft proizvoda je tokom godina, sa uvođenjem široke palete proizvoda, postala veoma kompleksna oblast. Microsoft je kreirao raznoliku ponudu, da bi izašao u susret različitim zahtevima korisnika. U zavisnosti od kompleksnosti okruženja i potreba korisnika, licencna rešenja mogu imati veliki uticaj na finansijski deo ponude i na rad u okruženju. S obzirom na veliki uticaj, interesovanje za ovaj segment poslovanja se pojavljuje kako kod korisnika tako i kod partnera.

Oblast od posebnog značaja su ugovori za količinsko licenciranje, koji mogu uticati generalno na politiku upravljanja IT okruženjem u preduzeću kao i na upravljanje finansijama i celokupno poslovanje. Takođe, opredeljivanje za neko rešenje, može predstavljati veoma dobar osnov za dugoročnu saradnju sa partnerom. Licencne odredbe koje se odnose na proizvode, zavise od raznih faktora, kako tehnoloških tako i poslovnih.


Šta ćete naučiti?

Tokom kursa polaznici će se upoznati sa osnovama licenciranja sa stanovišta programa i sa stanovišta licenciranja pojedinačnih proizvoda. Svaka od ovih oblasti ima uticaj na konačno licencno rešenje. Moduli koji će biti obrađeni su: Licenciranje proizvoda, Programi licenciranja, Software Assurance i primeri – scenariji radi ilustracije.

Agenda:

Modul 1 – Licenciranje proizvoda

Svaki pojedinačni Microsoft proizvod, iz široke ponude, nosi posebna pravila i uslove korišćenja. Generalno svi proizvodi su razvrstani prema licencnim modelima koji važe. Tokom ovog modula biće predstavljeni osnovni pojmovi i modeli, moderni desktop – Windows 10 i Office 16 i Office 365 (SMB), Core Infrastructure proizvodi – Windows Server i Management Serveri, SQL server, Developer Tools – razvojni alati, Azure Services najam kroz OLP program.

Modul 2 – Programi licenciranja

Uvod i osnovni pojmovi, predstavljanje prodajnih programa Volume Licensing Agreements for SMB, OEM, Retail. Volume Licensing – ugovor za količinsko licenciranje za mala i srednja preduzeća predstavlja najćešči način nabavke softvera. Tokom ovog modula biće reči o pravilima i uslovima koji se primenjuju prilikom sklapanja ugovora, OVS i OLP, uporedni prikaz prema tipu vlasništva, trajanju, načinu plaćanja. Takođe biće dat uporedni prikaz programa prema nameni.

Modul 3 – Software Assurance

Software Assurance je program održavanja Microsoft licence, koji sa sobom donosi pogodnosti tokom trajanja ugovora. Software Assurance je može biti opcinalan ili obavezan deo ugovora. Na osnovu vrednosti SA korinisnik stiče pogodnosti. U okviru ovog dela, biće predstavljena pravila prilikom kupovine SA i pogodnosti koje se stiču na osnovu toga. Vrednost koju donosi program biće predstavljena kroz scenarije primene i prema životnom ciklusu softvera.


Kome je kurs namenjen?

Kurs je namenjen prodavcima u partnerskim firmama čija su ciljna grupa mala i srednja preduzeća bilo u okviru javnih nabavki ili uobičajenih postupaka nabavke u okviru projekata. Na strani korisnika, IT profesionalci, čije je zaduženje da upravljaju licencama ili da na bilo koji drugi način poslovne aktivnosti imaju veze sa nabavkom i administracijom licenci, takođe mogu naći interesa za ovaj kurs, u slučaju da žele da se upoznaju sa odredbama i uslovima korišćenja softvera u svom preduzeću.

Polaznici kursa ne moraju da poseduju neka posebna predznanja, ali bi bilo poželjno da imaju osnovno iskustvo u radu na računaru i osnovno poznavanje Microsoft tehnologija i proizvoda.


Trajanje i tempo kursa:

6 sati (8 školskih časova)

Tokom kursa je predviđene dve male pause i jedna velika sa ručkom.


Literatura za polaznike:

Za svakog polaznika će biti obezbeđena skripta, koja sadrži obrađene oblasti i reference.


Biografija predavača:

Slobodan Jocić ima široko iskustvo stečeno tokom više od 15 godina rada u raznim ICT oblastima, SAM, prodaja i licenciranje, IT management, customer care, poslovanje na Internetu.

Poseduje MCP za Windows Server and Client, Licensing Solution, SAM. Uspešno je završio specijalističke kurseve na temu strategije pregovaranja, NLP starter, Facebook for business.

Profesionalnu karijeru započeo kao administrator sistema. Licenciranjem Microsoft proizvoda se bavi od samih početaka na lokalnom tržištu a tokom karijere je i radio u lokalnoj Microsoft kancelariji kao Licensing Specialist. Dodatno iskustvo, između ostalog, stekao kao Manager Microsoft centra za korisnike i IT manager za kapacitete u NIS a.d.

Sada radi kao konsultant i predavač u oblasti SAM i rešenja sa stanovišta tehnologije i licenciranja. U ovim oblastima radi na daljem profesionalnom razvoju.