Microsoft Word Osnovni

Opšti podaci o kursu:

Važnost i rasprostranjeost MS Word-a leži u neograničenim mogućnostima uređivanja teksta. Kako je ručno pisanje dokumenata odavno van raširene upotrebe korišćenje Word-a tako praktično upada pod pojam savremene (funkcionalne) pismenosti.

Nivo poznavanja ovog programa i metodologije rada faktički određuje da li će vam za kreiranje jednog dokumenta (tipa: zahtev, molba i sl.) biti potrebno nekoliko minuta, nekoliko sati ili (kao najgori scenario) nekoliko dana.


Šta ćete naučiti?

Za dobar tekstualni dokument, nije dovoljno da znate samo da ga otkucate. Potrebno je i podesiti njegov izgled tako da Vaš dokument predstavlja delo profesionalca. Program daje veliki broj mogućnosti za podešavanje prikaza i upotrebu različitih objekata.

 • Upoznavanje linija menija (Ribbon)
 • Podešavanje parametara stranica (Veličina, orijentacija, margine)
 • Čuvanje dokumenata
 • Rad sa alatkama, otvaranje i zatvaranje paleta
 • Obeležavanje tj. selektovanje teksta
 • Unos teksta i upoznavanje sa osnovnim oblikovanjem tj. formatiranjem ( Bojenje, veličina stilova…)
 • Prenos teksta iz drugih izvora (Sa interneta i drugih .doc ili sličnih dokumenata) i problematika istog
 • Pristup dokumenatima
 • Ubacivanje fotografije u tekst i pozicioniranje u odnosu na tekst
 • Unos i podešavanja uzglavlja i podnožja (Header & Footer)
 • Kreiranje tabela i rad sa njima
 • Obeležavanje broja strane
 • Pravljenje i rad sa više stranica
 • Štampa i pregled pred istu
 • Povezivanje sa internet stranicama i drugim dokumentima (Hyperlink)
 • Fusnota i endnota (Footnote, Endnote)
 • Ubacivanje specijalnog teksta WordArt
 • Ubacivanje teksta sa okvirom kao objekata (Text Box) i rad sa njim
 • Liste – teze i nabrajanja (Bullets & Numbering)
 • Kontrola izgleda stranica (Okvir, pozadinska boja, fotografije, “vodeni žig”)
 • Kreiranje i rad sa tebelama ( proširenja, smanjenja, kontrola izgleda)

Kome je kurs namenjen?

Kurs je namenjen ljudima  koji su imali prilike da koriste Word, ali I onima koji se nisu nikada susretali sa programima za obradu teksta. S obzirom da ovaj kurs kreće od samih osnova Word-a, nije potrebno nikakvo predznanje.


Trajanje i tempo kursa:

5 dana (15 škol.časova)


Literatura:

Skripta predavača- štampana.


 Ispiti i sertifkati:

Navedena obuka predstavlja dobru polaznu osnovu za dalji rad i otkrivanje mogućnosti Word-a.

Zvanična Microsoft sertifikacija podrazumeva 3 nivoa:

MOS (Microsoft Office Specialist)

MOS (Microsoft Office Specialist) Expert

MOS (Microsoft Office Specialist) Master


Biografija predavača:

Predavač je dipl.inž. informatike Sandra Drača. Pored višegodišnjeg predavačkog iskustva poseduje i MOS (Microsoft Office Specialist) sertifikat- ekspertski niovo za navedenu oblast predavanja.