NAV 2016 Development introduction training

Opšti podaci o kursu:

NAV 2016 Development introduction training pruža osnovna znanja i veštine potrebne za programiranje u Dynamics NAV ERP sistemu.

U trajanju od 18 školskih časova obezbeđuje informacije o razvojnom okruženju, objektima koji se koriste za razvoj i programskom jeziku.

Kurs je osmišljen u 10 modula, koji sadrže kako predavanja tako i vežbe koje se rade u virtualnom okruženju posebno pripremljenom za kurs, koje pruža polazniku mogućnost da stekne iskustvo u radu sa Dynamics NAV sistemom.


Šta ćete naučiti?

Nakon završetka kursa polaznici će moći da:

  • Koriste C/SIDE razvojno okruženje
  • Koriste klijentsko okruženje
  • Kreiraju i menjaju objekte (tabele, stranice, izvešaje, jedinice koga, upite, itd.)
  • Pišu programerski kod
  • Koriste debugger
  • Prave objekte za izvoz/uvoz podataka iz drugih sistema
  • Prave izveštaje
  • Prave specifične upite (npr. za potrebe izveštavanja)

Za detaljan sadržaj kursa kliknite ovde.


Kome je kurs namenjen?

Kurs je namenjen kandidatima koji žele da upoznaju Dynamics NAV ERP sistem. Za slušanje kursa potrebno je da kandidati imaju osnovna znanja iz programiranja kao i baza podataka. Neophodno je i osnovno znanje engleskog jezika, iz razloga što su prezentacije na engleskom, a predavanja su na srpskom jeziku.


Trajanje i tempo kursa:

18 škol. čas. (14 sati)


Literatura za polaznike:

Power Point prezentacija korišćena tokom kursa. Power Point prezentacija je na engleskom jeziku, dok su predavanja na srpskom. Skripta sa održanim vežbama.


Seritifkat:

Nastavni Centar Informatika svim polaznicima izdaje sertifikat o odslušanoj obuci, koji potvrđuje da polaznici vladaju materijom i da u praksi mogu da primene stečena znanja.