kaizen

Opšti podaci o kursu:

KaiZen je japanska reč za kontinuirano poboljšanje poslovanja, putem malih, inkrementalnih promena. Kai znači promena, a Zen – na bolje. Kaizen koncept predstavlja pristup kako rešavati problem i donositi odluke na bazi malih, ali kontinuiranih poboljšanja u organizaciji, uključenjem svih zainteresovanih strana, uz jasno definisanu strukturu za unapređenje procesa.

Primenom Kaizena možete poboljšati unutrašnje procese, komunikaciju, odnose sa klijentima, dobavljačima, brže rešavati probleme sa stalnim poboljšanjima radnog okruženja uz učešće svih zaposlenih u organizaciji.


Šta ćete naučiti?

Teme:

 • Istorija Kaizena,
 • Koristi od implementacije Kaizena,
 • Kaizen vrednosti,
 • Procesno orjentisani menadžment, naspram menadžmenta orjentisanog na rezultate,
 • Kaizen nasuprot inovaciji,
 • Individualno orjentisani Kaizen,
 • Kaizen i rešavanje problema,
 • Lean organizacija,
 • Lean liderstvo,
 • Akcioni plan,
 • A3 metoda,
 • ITIL kontinuirano poboljšanje usluga i PDCA model,
 • ISO 22301 i Kaizen,
 • Izazovi u implementaciji Kaizena.

Kome je kurs namenjen?

 • top menadžmentu
 • funkcionalnim menadžerima
 • menadžerima koji vode projekte
 • menadžerima proizvoda (Product Manadžerima)
 • vođama IT timova
 • članovima softverskih timova.

Obuka je bazirana na aktivnom i iskustvenom učestvovanju polaznika u različitim oblicima interaktivnog rada: simulacije, prezentacije, upitnici, rad u parovima i manjim grupama, kratka predavanja i grupne diskusije.


Trajanje i tempo kursa:

Dva dana(2×8 sati)


Literatura za polaznike:

Obezbedjena skripta predavaca- štampana verzija.


Biografija predavača:

Biljana Obradović ima preko 15 godina iskustva rada na ICT projektima na rukovodećim i konsultantskim pozicijama.

Kao trener Biljana ima preko 10 godina iskustva u realizaciji treninga u oblastima projektnog i programskog menadžmenta, prodaje, upravljanja kvalitetom. upravljanje odnosima sa klijentima, rukovođenja, upravljanja promenama, upravljanje poboljšanjem poslovanja, itd.

Autorka je akreditovane obuke za MSPP, kao i sertifikovani konsultant za poslovne veštine pri Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj. Takođe je trener Instituta za standardizaciju Srbije za sledeće standarde: ISO 27001 (Upravljanje bezbednošću informacija), kao i ISO 22301 (upravljanje kontinuitetom poslovanja).

Ima sertifikate iz Projektnog menadžmenta, ISO 27001 Lead Auditor, ITILa, kao i Lean Practitioner u čijoj osnovi je primena Kaizena.