ISO 21500

Opšti podaci o kursu:

GPM je uputstvo za upravljanje projektima i za sprovođenje audita prema međunarodnom standardu ISO 21500, koji je medjunarodni standard za UPRAVLJANJE PROJEKTIMA prema PMBOK metodologiji (PMI Instituta).


Šta ćete naučiti?

Teme:

  • Uvod u Project Management u skladu sa standardom ISO 21500
  • Termini i definicije u vezi sa Project Managementom u skladu sa standardom ISO 21500
  • Standardi Project Managementa, okviri i metodologije
  • Procesi upravljanja projektima u skladu sa standardom ISO 21500
  • Koristi od usklađenosti sa standardom ISO 21500.

Kome je kurs namenjen?

Kurs je namenjen:

  • IT menadžerima,
  • Projektnim menadžerima,
  • IT konsultantima,
  • QA menadžerima,
  • Članovima projektnih timova.

Način rada: Obuka je bazirana na aktivnom i iskustvenom učestvovanju polaznika u različitim oblicima interaktivnog rada: grupne diskusije, upitnici, rad u parovima, rad u grupama, kao i kratka predavanja.


Trajanje i tempo kursa:

Jedan dan (8 sati)


Literatura za polaznike:

Obezbeđena skripta predavača- štampana verzija.


Seritifikat:

Nastavni Centar Informatika svim polaznicima izdaje sertifikat o odslušanoj obuci, koji potvrđuje da polaznici vladaju materijom i da u praksi mogu da primene stečena znanja.


Biografija predavača:

Biljana Obradović ima preko 15 godina iskustva rada na ICT projektima na rukovodećim i konsultantskim pozicijama. Poseduje ISO/lEC 27001 lead audit sertifikat, ITIL foundation sertifikat, kao i međunarodnu Cambridge diplomu za upravljanje projektima (IDPM). Kroz rad na pozicijama Programskog i Projektnog menadžera na softverskim projektima je primenjivala metodologije poput PMC, PMBOK, Logical Framework, Agile PM, kao i Scrum-a.

Kao trener Biljana ima preko 10 godina iskustva u realizaciji treninga u oblastima projektnog i programskog menadžmenta, prodaje, upravljanja kvalitetom. upravljanje odnosima sa klijentima, rukovođenja, upravljanja promenama, upravljanja stresom, itd.

Autorka je akreditovane obuke za MSPP, kao i sertifikovani konsultant za poslovne veštine pri Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj.

Takođe je, trener Instituta za standardizaciju Srbije za sledeće standarde: 27001 (Upravljanje bezbednošću informacija), Upravljanje rizicima na osnovu 27005, upravljanje projektima prema 21500, kao i 22301 (upravljanje kontinuitetom poslovanja).

Biljanini klijenti kojima je do sad držala treninge dolaze iz oblasti finansija, ICT sektora, javnog sektora i MSPP.