Programiranje mobilnih aplikacija na Windows platformi

Opšti podaci o kursu:

U današnje vreme sve češće se koriste mobilni uredjaji na kojima je Windows phone platforma i trenutno je na trećem mestu po broju mobilnih uredjaja koji se koristi u svetu. Zbog kvaliteta i pouzdanosti, kako uredjaja tako i samog operativnog sistema, pretpostavlja se da će u budućnosti ljudi masovnije koristiti ove mobilne uredjaje. Samim tim biće sve veća potreba za programerima koji znaju da prave aplikacije za ovu platformu. Na ovom kursu možete naučiti osnove kreiranja, testiranja i postavljanja aplikacija na Windows phone store-u. Kurs će  osposobiti polaznika za izradu “thin client” aplikacije, čija je upotreba široko rasprostranjena. Jedan deo kursa se odnosi na aplikacije koje koriste mape i geolociranje.


Šta ćete naučiti?

1. Preduslovi za pravljenje windows phone aplikacija
2. Upoznavanje XAML-a
3. Osnove layout, event, style i converters
4. Page navigation (dizajn i planiranje aplikacije)
5. Korišćenje ugradjenog windows phone emulatora
6. Testiranje i postavljanje aplikacije na windows phone store-u
7. Sagledavanje MVVM-a design patterna kroz ugradjene template Databound app i Pivot app
8. File and storage
9. User controls
10. Lokalizacija (podrška za visejezičke aplikacije)
11. Korišćenje web servisa
12. Osnovno korišćenje Storyboard-a (Page transition i animacija komponenti)
13. Maps and location


Kome je kurs namenjen?

Kurs je namenjen polaznicima koji žele da nauče više o razvoju aplikacija za Windows phone 8. Ovaj kurs će zadovoljiti apetite kako apsolutnih početnika tako i onih koji su spremni za naprednije programiranje Windows phone aplikacija.


Trajanje kursa:

40 školskih časova (30 sati)


Potrebni preduslovi:

Osnovno programersko znanje (korišćenje promeljivih, grananja i petlji)
Osnovno poznavanje objektno orjentisanih koncepata programiranja
Poželjno osnovno poznavanje jezika C#.


Literatura za polaznike:

Obezbeđena skripta predavača- štampana verzija


Seritifkat:

Nastavni Centar Informatika svim polaznicima izdaje sertifikat o odslušanoj obuci, koji potvrđuje da polaznici vladaju materijom i da u praksi mogu da primene stečena znanja.


Biografija predavača:

Kurs će držati dipl. inž. informatike Predrag Antić. Pored devetogodišnjeg radnog iskustva u oblasti informatike radi i kao freelance developer na Windows Phone i iOS projektima u firmi NewLookEntertainment. Predavač ima dve godine iskustva u programiranju aplikacija za Windows phone i pet objavljenih aplikacija na Windows phone store-u.