python

Opšti podaci o kursu:

Python je vrlo popularan programski jezik sa jednostavnom sintaksom i sa veoma moćnim bibliotekama.
To je interpretativni jezik sa bogatim programskim okruženjem, pogodan za interaktivni rad i brzu izradu prototipova,
a takođe je i dovoljno moćan za pisanje velikih aplikacija.

Iako je veoma jednostavan za učenje on je u širokoj upotrebi velikom broju naučnih oblasti, kao i u obradi velikih skupinama podataka ( Big Data ).
Python postaje sve popularniji i za razvoj web aplikacija čemu značajno doprinosi moderno koncipiran Django MVC frejmvork.


Šta ćete naučiti?

 • Uvod u programiranje
 • Varijable, izrazi I naredbe
 • Funkcije
 • Uslovne naredbe
 • Iteracije ( programski ciklusi )
 • Stringovi
 • Liste, torke
 • Moduli I fajlovi
 • Rekurzija i izuzeci
 • Rečnici
 • Klase i objekti
 • Klase i funkcije
 • Klase I metode
 • Skupovi objekata
 • Nasleđivanje

Kome je kurs namenjen?

Ovaj kurs predstavlja uvod u Python i pogodan je i za polaznike koji nemaju predhodno iskustvo u programiranju.


Trajanje i tempo kursa:

30 časova (23 sata)


Literatura za polaznike:

J., Elkner, A. B. Downey, and C. Meyers: How to think like Computer Scientist, 2nd edition, Green Tea Press, 2002, (on-line i pdf izdanja).


Seritifkat:

Nakon završenog kursa Nastavni Centar Informatika će Vam izdati sertifikat koji potvrđuje da ste savladali tehnike i stekli dobre početne osnove za korišćenje python programskog jezika.


Biografija predavača:

dr Milan Popović ima višedecenijsko iskustvo u obrazovanju programera na Elektrotehničkom, Matematičkom, Ekonomskom i drugim fakultetima i visokoškolskim ustanovama u Crnoj Gori i Srbiji. Predavao je programiranje u FORTRANU, COBOL-u, PASCAL.u, BASIC-u, C, C++, C#, i Python-u.

Trenutno se bavi programiranjem web aplikacija korišćenjem LAMP platforme ( PHP-a, JavaScript-a, HTML-a, MySQL-a ).