Opšti podaci o kursu:

Ovaj sveobuhvatni kurs detaljno istražuje najvažnije aspekte komunikacije između kompanije, medija, investitora, javnosti i ostalih interesnih grupa.

Sinergija komunikacijskih instrumenata i konzistentnost poruke u svim medijumima preduslov su efikasne komunikacije.

Jedan od ključnih elemenata jeste uspostavljanje partnerskog odnosa između predstavnika kompanije i predstavnika medija radi pravovremenog, transparentnog i efikasnog informisanja javnog mnenja.

Od posebnog značaja za komunikaciju su savremeni digitalni mediji čiji se uticaj nepravedno zanemaruje budući da plasiranje informacija na Internetu i društvenim mrežama najčešće ima veći odjek nego u slučaju tradicionalnih medija.


Šta ćete naučiti?

Teme kursa:

 • Osnovni elementi uspešne komunikacije
 • Izbor efikasnih kanala komunikacije
 • Modeli komunikacija i integrisane marketing komunikacije
 • Razvoj efektivnih komunikacija: dizajniranje komunikacija i strategija poruke
 • Struktura i karakteristike poruke: sredstva, postupci i tehnike kreiranja poruke
 • Strateški pristup komunikaciji i odnosima s javnošću
 • Građenje i unapređenje odnosa s medijima
 • Strategija efikasnog onlajn prisustva
 • Uređivanje sajta i optimizacija sadržaja
 • Komunikacija i oglašavanje putem Fejsbuka, Twitter-a, Youtube-a, LinkedIn-a i drugih društvenih mreža
 • Unapređenje reputacije putem zvaničnog bloga
 • Internet pravopis
 • Poslovna komunikacija
 • Zakonska prava i obaveze učesnika u komunikaciji
 • Komunikacija u kriznim situacijama

Način rada: Prezentacija, analiza primera iz prakse, kreativna radionica


Kome je kurs namenjen?

Ovaj kurs je namenjen svim zainteresovanim polaznicima koji žele da steknu ili unaprede znanja o razvoju efektivnih komunikacija.


Trajanje i tempo kursa:

Jedan dan (8 sati)


Literatura za polaznike:

Obezbedjena skripta predavaca- štampana verzija.


Ispiti i seritifikati:

Nastavni Centar Informatika svim polaznicima izdaje sertifikat o odslušanoj obuci, koji potvrđuje da polaznici vladaju materijom i da u praksi mogu da primene stečena znanja.


Biografija predavača:

Marija Dišić je završila master studije na Filološkom fakultetu na katedri za engleski jezik i književnost i na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu na smeru za marketing menadžment i odnose s javnošću.Karijeru u oblasti komunikacija je započela u kompaniji Japan Tobacco International u odeljenju za korporativne poslove i komunikaciju, gde se usavršavala u oblasti korporativne komunikacije i brendiranja, interne komunikacije i odnosa sa medijima. Kao menadžer za marketing i komunikacije u ICT Netu, klasteru koji okuplja uspešne srpske kompanije, preduzetnike i naučne i obrazovne institucije u oblasti informacionih tehnologija, radila je na brojnim domaćim i međunarodnim projektima promocije i unapređenja srpskog IT sektora, podsticanja i razvoja inovacija i preduzetništva, kao i na projektima unapređenja obrazovanja u IT-ju.

Edukacijom se bavi preko deset godina i sarađivala je sa brojnim domaćim i međunarodnim kompanijama, kao i sa državnim institucijama i lokalnim samoupravama. Takođe je kao dugogodišnji prevodilac za engleski jezik, učestvovala u brojnim prevodilačkim projektima, među kojima su prevođenje studija Fondacije Tempus i prevod Enciklopedije Britanika za srpsko tržište.

Kao web developer, realizovala je više uspešnih projekata, uključujući portale za lokalnu samoupravu, e-commerce sajtove i sajtove za mala i srednja preduzeća i preduzetnike.