Root cause i CAPA unapredjenje sistema upravljanja

Opšti podaci o kursu:

Root cause i CAPA unapredjenje sistema upravljanja  obuhvata program korektivnih/preventivnih mera koji je jedan od najvažnijih delova MS-a i važan faktor u stalnom unapređenju procesa. Od menadžmenta proveravane organizacije se traži da preduzme vremenski definisane korektivne/preventivne mere za sve identifikovane neusaglašenosti/potencijalne neusaglašenosti. U tom postupku identifikacija uzroka neusaglašenosti/potencijalne neusaglašenosti je ključna za identifikaciju korektivne mere koja če sprečiti ponavljanje neusaglašenosti, odnosno preventivne mere koja će sprečiti pojavljivanje neusaglašenosti.


Šta ćete naučiti?

Teme seminara:

 • Šta je korektivna mera?
 • Ko može da bude uključen u rešavanje?
 • Kada se inicira korektivna mera?
 • Pisanje neusaglašenosti (zahteva za korektivnu meru)
 • Analiza uzroka
 • Plan
 • Praćenja efektivnosti
 • Zatvaranje korektivne mere

Kome je kurs namenjen?

Obuka je namenjena:

 • Profesionalcima koji žele da steknu znanje o sistemima kvaliteta
 • Zaposlenima koji su uključeni u implementaciju i upravljanje standardima kvaliteta
 • Konsultantima u oblasti upravljanja kvalitetom poslovanja
 • Manadžerima odgovornim za QMS, ISMS, SMS
 • Auditorima.

Trajanje i tempo kursa:

Jedan dan (8 sati)


Literatura za polaznike:

Obezbeđena skripta predavača- štampana verzija.


Ispiti i seritifikati:

Nastavni Centar Informatika svim polaznicima izdaje sertifikat o odslušanoj obuci, koji potvrđuje da polaznici vladaju materijom i da u praksi mogu da primene stečena znanja.


Biografija predavača:

Ljiljana Dimitrijević ima skoro 20 godina iskustva rada u oblasti obrazovanja odraslih. Radi na proceni obrazovnih potreba, razvoju programa i planova, organizaciji i realizaciji obrazovnih aktivnosti i evaluacija obrazovanih aktivnosti i razvoju potreba na osnovu rezultata.  Diplomirani je andragog (Filozofski fakultet Beograd), magistrirala je na temu „Permanentno obrazovanje odraslih u funkciji unapredjenja poslovanja preduzeća“(Fakultet „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu) i doktorski je kandidat sa odobrenom tezom „Sistem kvaliteta kao faktor unapredjivanja efektivnosti i efikasnosti obrazovanja odraslih“ (Filozofski fakultet Beograd).

Kada je reč o poslovima koji se odnose na sisteme upravljanja i tu je iskustvo od 15 godina u uvođenju, implementaciji, kao i proverama sistema upravljanja u odnosu na ISO 9001, 14000, 18000. Poseduje sertifikate Exemplar Global (RABQSA) za navedene standarde, i radi kao auditor za NSF sertifikacionu kucu iz USA. Razvila profesionalnu trenersku shemu za Exemplar Global (RABQSA) sa još 4 stručnjaka iz sveta, po kojima se sad radi svuda u svetu pod kapom Exemplar Global (RABQSA).

Ljiljana Dimitrijević je član Društva Andragoga Srbije, RABQSA (Exemplar Global) član komiteta za profesionalne trenere, Quality Management Systems Lead Auditor Certified sertifikovan kod RABQSA.  Sertifikat br.: 8466, Environmental Management System Lead Auditor sertifikovan kod RABQSA. Sertifikat br: 8466.