Trening za trenere

Opšti podaci o kursu:

Trening za trenere je dvodnevni seminar koji se bavi praktičnim metodama i tehnikama za kreiranje i održavanje treninga na različite teme u poslovnom okruženju. Učesnici obuke će naučiti da prepoznaju karakteristike učenja odraslih i da na osnovu toga planiraju ciljeve, strukturu i sadržaj svojih predavanja i seminara, a takođe će unaprediti veštine javnog nastupa i prezentacije.


Šta ćete naučiti?

  • Kako odrasli uče
  • Praćenje grupne dinamike i prilagođavanje načina rada potrebama ciljne grupe
  • Ciljevi treninga
  • Dizajn i tok treninga
  • Metode i tehnike rada sa grupom
  • Veštine rada sa grupom, posebno sa zahtevnim grupama i pojedincima
  • Principi davanja povratne informacije – efektivna pohvala i kritika
  • Prezentacijske veštine i upotreba AV sredstava
  • Dizajniranje treninga.

Kome je kurs namenjen?

Svim zaposlenima koji se povremeno nalaze u ulozi predavača, voditelja seminara ili u situaciji da prezentuju poslovne ideje ispred grupe ljudi. Posebno je koristan direktorima, zaposlenima u HR-u i prodaji.


Trajanje i tempo kursa:

Dva dana (2x 8 sati)


Literatura za polaznike:

Obezbedjena skripta predavaca- štampana verzija.


Seritifkat:

Nastavni Centar Informatika svim polaznicima izdaje sertifikat o odslušanoj obuci, koji potvrđuje da polaznici vladaju materijom i da u praksi mogu da primene stečena znanja.


Biografija predavača:

Biljana Obradović ima preko 15 godina iskustva rada na ICT projektima na rukovodećim i konsultantskim pozicijama. Poseduje ISO/lEC 27001 lead audit sertifikat, ITIL foundation sertifikat, kao i međunarodnu Cambridge diplomu za upravljanje projektima (IDPM). Kroz rad na pozicijama Programskog i Projeknog menadžera na softverskim projektima je primenjivala metodologije poput PMC, PMBOK, Logical Framework, Agile PM, kao i Scrum-a.

Kao trener Biljana ima preko 10 godina iskustva u realizaciji treninga u oblastima projektnog i programskog menadžmenta, prodaje, upravljanja kvalitetom. upravljanje odnosima sa klijentima, rukovođenja, upravljanja promenama, upravljanja stresom, itd.

Autorka je akreditovane obuke za MSPP, kao i sertifikovani konsultant za poslovne veštine pri Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj.

Takođe je, trener Instituta za standardizaciju Srbije za sledeće standarde: 27001 (Upravljanje bezbednošću informacija), Upravljanje rizicima na osnovu 27005, upravljanje projektima prema 21500, kao i 22301 (upravljanje kontinuitetom poslovanja).

Biljanini klijenti kojima je do sad držala treninge dolaze iz oblasti finansija, ICT sektora, javnog sektora i MSPP.