Upravljanje ciljevima

Opšti podaci o kursu:

Upravljanje ciljevima (Management by Objectives) je zajednička aktivnost menadžmenta i zaposlenih na uspostavljanju i realizaciji specifičnih ciljeva koje zajedno teže da ostvare.


Šta ćete naučiti?

Teme:

  • Motivacija – Uključivanje zaposlenih u proces postavljanja ciljeva i osnaživanje zaposlenih (zadovoljstvo poslovm i predanost)
  • Komunikacija i koordinacija – Preispitvanja i interakcija izmedju menadžmenta i zaposlenih (razvijanje odnosa i rešavanje problema)
  • Jasnoća ciljeva (SMART)
  • Implementacija ciljeva, definisanje planova
  • Unapredjenje procesa, praćenja i merenja.

Način rada: Obuka je bazirana na aktivnom i iskustvenom učestvovanju polaznika u različitim oblicima interaktivnog rada: predavanja, grupne diskusije, praktične vežbe…


Kome je kurs namenjen?

Kurs je namenjen top i srednjem nivou menadžment.


Trajanje i tempo kursa:

Jedan dan (8 sati)


Literatura za polaznike:

Obezbedjena skripta predavaca- štampana verzija.


Biografija predavača:

Ljiljana Dimitrijević ima skoro 20 godina iskustva rada u oblasti obrazovanja odraslih. Radi na proceni obrazovnih potreba, razvoju programa i planova, organizaciji i realizaciji obrazovnih aktivnosti i evaluacija obrazovanih aktivnosti i razvoju potreba na osnovu rezultata. Diplomirani je andragog (Filozofski fakultet Beograd), magistrirala je na temu „Permanentno obrazovanje odraslih u funkciji unapredjenja poslovanja preduzeća“(Fakultet „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu) i doktorski je kandidat sa odobrenom tezom „Sistem kvaliteta kao faktor unapredjivanja efektivnosti i efikasnosti obrazovanja odraslih“ (Filozofski fakultet Beograd).

Kada je reč o poslovima koji se odnose na sisteme upravljanja i tu je iskustvo od 15 godina u uvođenju, implementaciji, kao i proverama sistema upravljanja u odnosu na ISO 9001, 14000, 18000. Poseduje sertifikate Exemplar Global (RABQSA) za navedene standarde, i radi kao auditor za NSF sertifikacionu kucu iz USA. Razvila profesionalnu trenersku shemu za Exemplar Global (RABQSA) sa još 4 stručnjaka iz sveta, po kojima se sad radi svuda u svetu pod kapom Exemplar Global (RABQSA).

Ljiljana Dimitrijević je član Društva Andragoga Srbije, RABQSA (Exemplar Global) član komiteta za profesionalne trenere, Quality Management Systems Lead Auditor Certified sertifikovan kod RABQSA. Sertifikat br.: 8466, Environmental Management System Lead Auditor sertifikovan kod RABQSA. Sertifikat br: 8466.